Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (leden 2016): Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn

Martin Holub, Milan Šlapák

Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především...
zobrazit celý text

VÚPSV (leden 2016): Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na...
zobrazit celý text

VÚPSV (listopad 2015): Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

Robert Trbola, Mirka Nečasová, Miroslava Rákoczyová

Sociální vyloučení představuje složitý multidimenzionální mechanismus, jenž současně zahrnuje celou řadu oblastí života a jehož důsledky přesahují individuální rovinu. Problémy spojené se sociálním vyloučením se...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice

Libor Dušek

Studie prezentuje projekce budoucího vývoje počtu vězňů na základě nově vyvinutého simulačního modelu. Poukazuje též na hlavní trendy v trestní politice a kvantifikuje jejich dopady na růst počtu vězňů. Aktuálně je v českých věznicích 18 609 vězňů...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2015): Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči

Jana Havlíková, Olga Hubíková

Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Mariola Pytliková

Statistická data prokazují přetrvávající velké genderové rozdíly ve mzdách. V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % průměrné mzdy mužů, a střední mzda na úrovni 85 % mediánu...
zobrazit celý text

ČSÚ: Statistická ročenka České republiky 2015

kolektiv autorů

Český statistický úřad vydává Statistickou ročenku České republiky 2015. Na 800 stranách naleznete souhrnné informace o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu země. Statistická ročenka obsahuje 30 kapitol a...
zobrazit celý text

IDEA (září 2015): Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Cílem této analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Studie přináší první...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace