Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (září 2015): Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Cílem této analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Studie přináší první...
zobrazit celý text

NUV (2015): Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000–2025

Martin Lepič, Jan Koucký, Radim Ryška, Martin Zelenka

Publikace vysvětluje metody určování kvalifikačních požadavků pracovních míst a přináší pohled na pozice České republiky z hlediska HDP a konkurenceschopnosti. Významnou pozornost věnuje analýze vývoje zaměstnanosti v České republice do roku...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2015): Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat

Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Peychlová, Sylva Höhne

Předkládaná monografie shrnuje výsledky projektu, jehož cílem bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém...
zobrazit celý text

IDEA (červen 2015): Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Think-tank IDEA při CERGE-EI vydává novou odbornou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Anotace: V Česku je široce rozšířen názor,...
zobrazit celý text

Agentura pro sociální začleňování (červenec 2015): Mezi dávkami a prací, která není?

Lucie Trlifajová, Petr Musil, Linda Kovářová, Jakob Hurrle

Analýza motivace k zaměstnání u osob, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím nízce-hodnoceného zaměstnání Předkládány text se zaměřuje na otázku utváření „motivací“ k...
zobrazit celý text

IKSP (2015): Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých (Překlad studie)

Richard A. Mendel

Úvod Kazimíra Večerky: V  edici „Prameny“ předkládáme odborné i laické veřejnosti práci amerického kriminologa Richarda A. Mendela, která vyšla v The Annie E. Casey Fundation v roce 2011 a která nese v originále název NO PLACE FOR...
zobrazit celý text

ČSÚ (květen 2015): VŠPS - Vykonávané zaměstnání často neodpovídá vzdělání a pracovním zkušenostem

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni jeho kvalifikace. Využívání je ovlivněno zejména charakterem vykonávané profese a stupněm vzdělání. Relativně často...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2015): Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

Jana Barvíková, Anna Šťastná

Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovných opatření -...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace