Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (duben 2015): Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska

Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, František Podrápský

Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-koncepční a metodologická východiska...
zobrazit celý text

ČSÚ (duben 2015): Informační společnost v číslech 2015

kolektiv autorů

I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost v číslech“. Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné...
zobrazit celý text

IDEA (březen 2015): (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Vojtěch Bartoš

V této studii zkoumáme možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy 2)...
zobrazit celý text

VÚPSV (březen 2015): Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí?

Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na...
zobrazit celý text

ČSÚ (únor 2015): Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Dlouhodobý pokles míry zaměstnanosti v nejmladším produktivním věku od roku 1993 byl kompenzován růstem míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zaměstnanost v obou skupinách v ČR stále na nižší...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2015): Nové formy denní péče o děti v České republice

Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová

Předkládaná monografie je závěrečným výstupem z projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice,“ realizovaného od dubna 2012 do dubna 2014, jehož cílem bylo podat návrhy na rozšíření nabídky...
zobrazit celý text

ČSÚ (leden 2015): Postavení českého trhu práce v rámci EU

kolektiv autorů

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % chybělo zemím EU28 ve 3....
zobrazit celý text

IKSP (2014): Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Markéta Štěchová, Kazimír Večerka

Tato monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Výzkumný...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace