Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

ČSÚ (duben 2015): Informační společnost v číslech 2015

kolektiv autorů

I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost v číslech“. Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné...
zobrazit celý text

IDEA (březen 2015): (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Vojtěch Bartoš

V této studii zkoumáme možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy 2)...
zobrazit celý text

VÚPSV (březen 2015): Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí?

Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na...
zobrazit celý text

ČSÚ (únor 2015): Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Dlouhodobý pokles míry zaměstnanosti v nejmladším produktivním věku od roku 1993 byl kompenzován růstem míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zaměstnanost v obou skupinách v ČR stále na nižší...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2015): Nové formy denní péče o děti v České republice

Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová

Předkládaná monografie je závěrečným výstupem z projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice,“ realizovaného od dubna 2012 do dubna 2014, jehož cílem bylo podat návrhy na rozšíření nabídky...
zobrazit celý text

ČSÚ (leden 2015): Postavení českého trhu práce v rámci EU

kolektiv autorů

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % chybělo zemím EU28 ve 3....
zobrazit celý text

IKSP (2014): Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Markéta Štěchová, Kazimír Večerka

Tato monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Výzkumný...
zobrazit celý text

IKSP (2014): Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR

Milada Martinková, Vladan Slavětínský, Jiří Vlach

Při analýzách násilných jednání obyvatel České republiky je nezbytné věnovat pozornost i jevu domácího násilí. Jde o fenomén, který je hodnocen ve svých některých formách nejen jako sociální patologie, ale i...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace