Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IKSP (2014): Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR

Milada Martinková, Vladan Slavětínský, Jiří Vlach

Při analýzách násilných jednání obyvatel České republiky je nezbytné věnovat pozornost i jevu domácího násilí. Jde o fenomén, který je hodnocen ve svých některých formách nejen jako sociální patologie, ale i...
zobrazit celý text

NUV (2014): Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Martin Úlovec, Jiří Vojtěch

Nezaměstnanost absolventů škol je výrazným způsobem determinována ekonomickou situací ve společnosti. V souvislosti s nezaměstnaností hrají svou roli také další faktory, jako například stav nabídky volných pracovních pozic, poměr...
zobrazit celý text

ČSÚ (prosinec 2014): Komentář vývoje na trhu práce ve 3. čtvrtletí roku 2014

Dalibor Holý

Údaje výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech ukazují pokračující růst celkové zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti. Další nejvýznamnější zdroj – výsledky podnikových statistik...
zobrazit celý text

IDEA (prosinec 2014): Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen

Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová

Tato studie vychází z výzkumného článku Kláry Kalíškové (2014) a zkoumá dopady zavedení společného zdanění manželů v roce 2005 na nabídku práce českých žen. Ukazuje se, že motivace žen k práci může být v...
zobrazit celý text

CVVM (listopad 2014): Názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol

Jan Červenka

V září 2014 CVVM zjišťovalo názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky a také názory na to, zda by se děti se zdravotním...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Mladí lidé po ukončení studia na trhu práce

Ondřej Nývlt, Gabriela Strašilová

Jednou z rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností jsou mladí lidé hledající zaměstnání po ukončení formálního vzdělávání. Obecně lze říci, že vzhledem k nedostatku praxe a relevantních pracovních...
zobrazit celý text

MPSV (listopad 2014): Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013

kolektiv autorů

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu byl kompenzován nárůstem počtu pracujících v odvětvích služeb. V porovnání s řadou vyspělých zemí EU však podíl zaměstnanosti v některých službách, zejména ve zdravotnictví a...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace