Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (listopad 2015): Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

Robert Trbola, Mirka Nečasová, Miroslava Rákoczyová

Sociální vyloučení představuje složitý multidimenzionální mechanismus, jenž současně zahrnuje celou řadu oblastí života a jehož důsledky přesahují individuální rovinu. Problémy spojené se sociálním vyloučením se...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice

Libor Dušek

Studie prezentuje projekce budoucího vývoje počtu vězňů na základě nově vyvinutého simulačního modelu. Poukazuje též na hlavní trendy v trestní politice a kvantifikuje jejich dopady na růst počtu vězňů. Aktuálně je v českých věznicích 18 609 vězňů...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2015): Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči

Jana Havlíková, Olga Hubíková

Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Mariola Pytliková

Statistická data prokazují přetrvávající velké genderové rozdíly ve mzdách. V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % průměrné mzdy mužů, a střední mzda na úrovni 85 % mediánu...
zobrazit celý text

ČSÚ: Statistická ročenka České republiky 2015

kolektiv autorů

Český statistický úřad vydává Statistickou ročenku České republiky 2015. Na 800 stranách naleznete souhrnné informace o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu země. Statistická ročenka obsahuje 30 kapitol a...
zobrazit celý text

IDEA (září 2015): Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Cílem této analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Studie přináší první...
zobrazit celý text

NUV (2015): Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000–2025

Martin Lepič, Jan Koucký, Radim Ryška, Martin Zelenka

Publikace vysvětluje metody určování kvalifikačních požadavků pracovních míst a přináší pohled na pozice České republiky z hlediska HDP a konkurenceschopnosti. Významnou pozornost věnuje analýze vývoje zaměstnanosti v České republice do roku...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2015): Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat

Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Peychlová, Sylva Höhne

Předkládaná monografie shrnuje výsledky projektu, jehož cílem bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace