Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (červen 2015): Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Think-tank IDEA při CERGE-EI vydává novou odbornou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Anotace: V Česku je široce rozšířen názor,...
zobrazit celý text

Agentura pro sociální začleňování (červenec 2015): Mezi dávkami a prací, která není?

Lucie Trlifajová, Petr Musil, Linda Kovářová, Jakob Hurrle

Analýza motivace k zaměstnání u osob, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím nízce-hodnoceného zaměstnání Předkládány text se zaměřuje na otázku utváření „motivací“ k...
zobrazit celý text

IKSP (2015): Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých (Překlad studie)

Richard A. Mendel

Úvod Kazimíra Večerky: V  edici „Prameny“ předkládáme odborné i laické veřejnosti práci amerického kriminologa Richarda A. Mendela, která vyšla v The Annie E. Casey Fundation v roce 2011 a která nese v originále název NO PLACE FOR...
zobrazit celý text

ČSÚ (květen 2015): VŠPS - Vykonávané zaměstnání často neodpovídá vzdělání a pracovním zkušenostem

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni jeho kvalifikace. Využívání je ovlivněno zejména charakterem vykonávané profese a stupněm vzdělání. Relativně často...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2015): Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

Jana Barvíková, Anna Šťastná

Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovných opatření -...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2015): Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska

Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, František Podrápský

Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-koncepční a metodologická východiska...
zobrazit celý text

ČSÚ (duben 2015): Informační společnost v číslech 2015

kolektiv autorů

I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost v číslech“. Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné...
zobrazit celý text

IDEA (březen 2015): (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Vojtěch Bartoš

V této studii zkoumáme možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy 2)...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace