Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (březen 2015): Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí?

Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na...
zobrazit celý text

ČSÚ (únor 2015): Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Dlouhodobý pokles míry zaměstnanosti v nejmladším produktivním věku od roku 1993 byl kompenzován růstem míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zaměstnanost v obou skupinách v ČR stále na nižší...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2015): Nové formy denní péče o děti v České republice

Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová

Předkládaná monografie je závěrečným výstupem z projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice,“ realizovaného od dubna 2012 do dubna 2014, jehož cílem bylo podat návrhy na rozšíření nabídky...
zobrazit celý text

ČSÚ (leden 2015): Postavení českého trhu práce v rámci EU

kolektiv autorů

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % chybělo zemím EU28 ve 3....
zobrazit celý text

IKSP (2014): Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Markéta Štěchová, Kazimír Večerka

Tato monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Výzkumný...
zobrazit celý text

IKSP (2014): Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR

Milada Martinková, Vladan Slavětínský, Jiří Vlach

Při analýzách násilných jednání obyvatel České republiky je nezbytné věnovat pozornost i jevu domácího násilí. Jde o fenomén, který je hodnocen ve svých některých formách nejen jako sociální patologie, ale i...
zobrazit celý text

NUV (2014): Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Martin Úlovec, Jiří Vojtěch

Nezaměstnanost absolventů škol je výrazným způsobem determinována ekonomickou situací ve společnosti. V souvislosti s nezaměstnaností hrají svou roli také další faktory, jako například stav nabídky volných pracovních pozic, poměr...
zobrazit celý text

ČSÚ (prosinec 2014): Komentář vývoje na trhu práce ve 3. čtvrtletí roku 2014

Dalibor Holý

Údaje výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech ukazují pokračující růst celkové zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti. Další nejvýznamnější zdroj – výsledky podnikových statistik...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace