Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (prosinec 2013): První dvě publikace projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová , Anna Šťastná Předkládaná monografie je...
zobrazit celý text

VÚPSV (prosinec 2013): Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci právě...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2013): Statistická ročenka České republiky 2013

Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním...
zobrazit celý text

VÚPSV (listopad 2013): Nezaměstnanost cizinců v České republice

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2013): Ženy pracují na směny stejně často jako muži

V roce 2012 pracovalo na směny 1 110 tis. osob, tj. více než 28 % všech zaměstnanců v národním hospodářství včetně členů produkčních družstev. Ženy přitom pracují na směny stejně často jako muži. Podíl zaměstnanců pracujících na směny v České...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2013): Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému

Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Co říkají statistická data o reálných rozdílech ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů?  Identifikujeme výrazné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. Průměrný zaměstnanec čelí daňové sazbě (součtu sazeb daně z...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

IVPR: Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím

Kvetoslava Repková

Štúdia je spracovaná ako súčasť výskumných prác súvisiacich s výskumným projektom zameraným na meranie prevalencie násilia páchaného na deťoch na Slovensku, osobitne na deťoch so zdravotným postihnutím. Autorka sa zameriava na...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace