Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (listopad 2013): Nezaměstnanost cizinců v České republice

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2013): Ženy pracují na směny stejně často jako muži

V roce 2012 pracovalo na směny 1 110 tis. osob, tj. více než 28 % všech zaměstnanců v národním hospodářství včetně členů produkčních družstev. Ženy přitom pracují na směny stejně často jako muži. Podíl zaměstnanců pracujících na směny v České...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2013): Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému

Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Co říkají statistická data o reálných rozdílech ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů?  Identifikujeme výrazné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. Průměrný zaměstnanec čelí daňové sazbě (součtu sazeb daně z...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

IVPR: Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím

Kvetoslava Repková

Štúdia je spracovaná ako súčasť výskumných prác súvisiacich s výskumným projektom zameraným na meranie prevalencie násilia páchaného na deťoch na Slovensku, osobitne na deťoch so zdravotným postihnutím. Autorka sa zameriava na...
zobrazit celý text

IDEA (říjen, září 2013): Dopad rozvodu na příjmy žen

Jiří Šatava

Rozvod má nezanedbatelný dopad na výši příjmů rozvedených mužů a žen v důchodu. Naše analýza ukazuje, že ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem ve starobním důchodu...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě

Již více než sedm let mají osoby stejného pohlaví možnost svůj vztah institucionalizovat a uzavřít registrované partnerství. V posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byly již na tyto svazky pokládány otázky. Údaje ze...
zobrazit celý text

Tisková zpráva ČSÚ (říjen 2013): Češi chtějí pracovat i v důchodovém věku

Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích. Roste zájem o částečné úvazky, kterým...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace