Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (prosinec 2014): Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen

Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová

Tato studie vychází z výzkumného článku Kláry Kalíškové (2014) a zkoumá dopady zavedení společného zdanění manželů v roce 2005 na nabídku práce českých žen. Ukazuje se, že motivace žen k práci může být v...
zobrazit celý text

CVVM (listopad 2014): Názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol

Jan Červenka

V září 2014 CVVM zjišťovalo názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky a také názory na to, zda by se děti se zdravotním...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Mladí lidé po ukončení studia na trhu práce

Ondřej Nývlt, Gabriela Strašilová

Jednou z rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností jsou mladí lidé hledající zaměstnání po ukončení formálního vzdělávání. Obecně lze říci, že vzhledem k nedostatku praxe a relevantních pracovních...
zobrazit celý text

MPSV (listopad 2014): Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013

kolektiv autorů

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu byl kompenzován nárůstem počtu pracujících v odvětvích služeb. V porovnání s řadou vyspělých zemí EU však podíl zaměstnanosti v některých službách, zejména ve zdravotnictví a...
zobrazit celý text

MKC Praha (říjen 2014): Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání

Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle, Blanka Kissová

Cílem předkládané studie je systematicky analyzovat, do jaké míry se vyplatí přijetí zaměstnání osobám, které z řady důvodů dosahují jen na pozice s nízkým platovým ohodnocením. Analýza je tedy zaměřena na specifickou...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2014): Co s ekonomickou neaktivitou v zemích Visegrádu?

Ágota Scharle

Tato studie shrnuje základní zkušenosti Česka, Maďarska, Slovenska a Polska s bojem s dlouhodobou nezaměstnaností.  Obecně platí, že pro účinnost těchto a dalších opatření pro dlouhodobě nezaměstnané je klíčové jejich nastavení a...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2014): Životní pohoda českých obyvatel

Šárka Šustová

Stále častěji je v souvislosti s hodnocením životních podmínek domácností a jejich členů kladen důraz na subjektivní názory respondentů. Jsou obyvatelé České republiky spokojeni se svým životem? Cítí se v okolí svého bydliště...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace