Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (říjen, září 2013): Dopad rozvodu na příjmy žen

Jiří Šatava

Rozvod má nezanedbatelný dopad na výši příjmů rozvedených mužů a žen v důchodu. Naše analýza ukazuje, že ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem ve starobním důchodu...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě

Již více než sedm let mají osoby stejného pohlaví možnost svůj vztah institucionalizovat a uzavřít registrované partnerství. V posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byly již na tyto svazky pokládány otázky. Údaje ze...
zobrazit celý text

Tisková zpráva ČSÚ (říjen 2013): Češi chtějí pracovat i v důchodovém věku

Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích. Roste zájem o částečné úvazky, kterým...
zobrazit celý text

VÚPSV (říjen 2013): Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parame-trech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci...
zobrazit celý text

ČSÚ (září 2013): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2012

Souhrnné makroekonomické hodnocení roku 2012, výběr ze sociálních statistik, produkční výkonnost odvětví ekonomiky a jejich finanční zdraví, ekonomická vyspělost regionů ČR a problémy s konvergencí, odlišnost demografického...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2013): Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

Ladislav Průša

Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček

Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil...
zobrazit celý text

ČSÚ (červenec 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace