Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

ČSÚ (říjen 2013): Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě

Již více než sedm let mají osoby stejného pohlaví možnost svůj vztah institucionalizovat a uzavřít registrované partnerství. V posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byly již na tyto svazky pokládány otázky. Údaje ze...
zobrazit celý text

Tisková zpráva ČSÚ (říjen 2013): Češi chtějí pracovat i v důchodovém věku

Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích. Roste zájem o částečné úvazky, kterým...
zobrazit celý text

VÚPSV (říjen 2013): Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parame-trech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci...
zobrazit celý text

ČSÚ (září 2013): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2012

Souhrnné makroekonomické hodnocení roku 2012, výběr ze sociálních statistik, produkční výkonnost odvětví ekonomiky a jejich finanční zdraví, ekonomická vyspělost regionů ČR a problémy s konvergencí, odlišnost demografického...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2013): Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

Ladislav Průša

Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček

Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil...
zobrazit celý text

ČSÚ (červenec 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace

Renáta Halásková

Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace