Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (březen 2014): Příprava na osmiletá gymnázia: velká žákovská steeplechase

Miroslava Federičová, Daniel Münich

Česko patří ke skupině převážně středoevropských zemí, kde část žáků na konci prvního stupně základní školy přechází do výběrových škol jiného typu – v Česku na osmiletá gymnázia. Ta se od...
zobrazit celý text

ČSÚ (březen 2014): Pohyb obyvatelstva za rok 2013

Počet obyvatel po deseti letech klesl. V průběhu roku 2013 se počet obyvatel České republiky snížil o 3,7 tisíce na 10 512,4 tisíce osob. Na úbytku se podílela jak převaha zemřelých nad živě narozenými (o 2,4 tisíce), tak záporná bilance...
zobrazit celý text

VÚPSV (leden 2014): Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Sektor služeb pro domácnosti nabízí potenciál pro tvorbu nových pracovních míst. V současné době je značný rozsah služeb pro domácnosti poskytován na bázi neformálního zaměstnávání. Podpora rozvoje trhu služeb pro...
zobrazit celý text

Agentura (2013): Českobudějovické sídliště Máj: základní screening situace sociálního vyloučení

Agentura pro sociální začleňování

Studii Agentura pro sociální začleňování nechala vypracovat v reakci na protiromské demonstrace, které se opakovaně konaly na českobudějovickém sídlišti Máj na jaře 2013 a které doprovázely stížnosti místních obyvatel na...
zobrazit celý text

Agentura (2013): Bytová situace lidí z chátrajících domů a ubytoven v Předlicích

Agentura pro sociální začleňování

Předlice, městská část Ústí nad Labem, veřejnosti známá především v souvislosti s chátrajícími domy, které ohrožují životy nájemníků a problémy s majiteli, kteří se nestarají o jejich opravy, se stala...
zobrazit celý text

VÚPSV (prosinec 2013): První dvě publikace projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová , Anna Šťastná Předkládaná monografie je...
zobrazit celý text

VÚPSV (prosinec 2013): Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci právě...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2013): Statistická ročenka České republiky 2013

Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním...
zobrazit celý text

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace