Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Podzimní škola sociální práce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu

11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr
      
na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Akce umožní sociálním pracovnicím a pracovníkům rozšíření jejich odborných kompetencí
a aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční a legislativní činnost MPSV v oblasti sociální práce, a to v tématech:

  • Profesní identita a profesní růst sociálních pracovníků
  • Kvalita a efektivita výkonu sociální práce
  • Supervize v sociální práci a seberozvojové aktivity sociálních pracovníků

Podzimní škola sociální práce je členěna na dopolední a odpolední část. V rámci dopoledního bloku budou vždy na dané téma představeny příspěvky vyhlášených odborníků, včetně zahraničních. V odpoledním bloku budou účastníci na toto téma pracovat ve skupinách.

Celkem osm pracovních skupin bude vedeno facilitátory se zkušenostmi v oboru sociální práce. Poslední den, tedy v pátek, budou všechna probraná témata shrnuta během panelové diskuse.

Kapacita akce je max. 100 účastníků – sociálních pracovníků z celé České republiky, včetně Prahy. Počet účastníků za jednu organizaci není omezen. Ubytování, celodenní strava a cestovné jsou po celou dobu akce plně hrazeny z projektu.

Na Podzimní školu sociální práce se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře:

https://goo.gl/forms/zfdpBjFdT2PS2Pbv1

Termín přihlášení nejpozději 18. 8. 2017.

Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a, obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději 23. 8. 2017.

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Soňa Kocandová                                                       Bc. Petra Nebeská
sona.kocandova@mpsv.cz                                                  petra.nebeska@mpsv.cz
mob.:  778 475 265                                                               mob.: 778 728 923

 

Těšíme se na společné setkání!

 

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Účast na konferenci je bezplatná.

Kontaktní e-mail: petra.nebeska@mpsv.cz; sona.kocandova@mpsv.cz

Vloženo: 7.8.2017 22:02
Naposledy upraveno: 8.8.2017 10:34

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Autismus v...
Barbora Bazalová
obalka
Kdo je tu...
Manfred Lütz
obalka
Jak se uklidnit...
Susan Albers
obalka
Sociální doved...
David Fontana
obalka
Hra v terapii
Milan Valenta...
obalka
Jazyk těla
Alexander Lowen
obalka
Aspekty mužství
C. G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace