Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Podzimní škola sociální práce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu

11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr
      
na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Akce umožní sociálním pracovnicím a pracovníkům rozšíření jejich odborných kompetencí
a aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční a legislativní činnost MPSV v oblasti sociální práce, a to v tématech:

  • Profesní identita a profesní růst sociálních pracovníků
  • Kvalita a efektivita výkonu sociální práce
  • Supervize v sociální práci a seberozvojové aktivity sociálních pracovníků

Podzimní škola sociální práce je členěna na dopolední a odpolední část. V rámci dopoledního bloku budou vždy na dané téma představeny příspěvky vyhlášených odborníků, včetně zahraničních. V odpoledním bloku budou účastníci na toto téma pracovat ve skupinách.

Celkem osm pracovních skupin bude vedeno facilitátory se zkušenostmi v oboru sociální práce. Poslední den, tedy v pátek, budou všechna probraná témata shrnuta během panelové diskuse.

Kapacita akce je max. 100 účastníků – sociálních pracovníků z celé České republiky, včetně Prahy. Počet účastníků za jednu organizaci není omezen. Ubytování, celodenní strava a cestovné jsou po celou dobu akce plně hrazeny z projektu.

Na Podzimní školu sociální práce se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře:

https://goo.gl/forms/zfdpBjFdT2PS2Pbv1

Termín přihlášení nejpozději 18. 8. 2017.

Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a, obdržíte na Vámi uvedený e-mail nejpozději 23. 8. 2017.

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Soňa Kocandová                                                       Bc. Petra Nebeská
sona.kocandova@mpsv.cz                                                  petra.nebeska@mpsv.cz
mob.:  778 475 265                                                               mob.: 778 728 923

 

Těšíme se na společné setkání!

 

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Účast na konferenci je bezplatná.

Kontaktní e-mail: petra.nebeska@mpsv.cz; sona.kocandova@mpsv.cz

Vloženo: 7.8.2017 22:02
Naposledy upraveno: 8.8.2017 10:34

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace