Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, zve na XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.
 
Rádi bychom Vás pozvali na další ročník QA Konference, který je plánován na 7. - 8. 2. 2019 do Českých Budějovic.

Patnáctá QA konference v roce 2016 v Bratislavě měla téma "Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu". Konferenci otevřela přednáška s názvem "Lži, zatracené lži a vědecké články" a podobný tón měla i široká diskuse účastníků s dlouholetými tahouny konferencí na klíčové konferenční téma. Jako paralelu tehdy kdosi připomněl starý projev ústředního tajemníka KSČ, v němž onen politik hodnotil úspěchy země nějak takto (parafrázujeme): Před rokem 1948 (nebo se mluvilo o roku 1968?) naše země stála před velkou propastí. … A od té doby jsme udělali obrovský skok vpřed. V konferenční diskusi se nahlas uvažovalo dokonce o tom, zda pořádání konferencí má smysl a zda sérii kulatým patnáctým ročníkem neukončit. Našlo se ale pár nadšenců tvrdících, že upozorňování na problémy je jedním z důležitých důvodů proč se setkávat (nikoliv ovšem jediným), a že právě tím, že realisticky a odpovědně připouštíme chyby a slepé uličky, se lišíme od těch neomylných, ať už komunistů, sektářů, či jiných dogmatiků (někdy i výzkumníků).

Takže přede dveřmi máme ročník osmnáctý. Chceme ho opět věnovat klíčovému pojmu setkávání, tedy kvalitě; mottem konference je "Hledání kvality". Co je kvalita? Jak ji poznáme? Lze ji nějak definovat? A co vlastně dělá kvalitativní výzkum kvalitativním? To, že v něm "nepočítáme", ale "povídáme"? Nebo snad to, že v něm kódujeme a hledáme témata či kategorie? A míří každé kódování či hledání kategorií ke kvalitativnímu aspektu zkoumané skutečnosti? A opět jsme u původní otázky: Co je to ta kvalita, kterou obsahuje slovo kvalitativní? Znamená to snad kvalitu v obvyklém smyslu, že něco je uděláno dobře? Ale i kdyby nikoliv, otevírá se tu další okruh témat patřící pod hlavičku "hledání kvality". Sem patří otázky jako: Co je kvalitní výuka, kvalitní psychoterapie, kvalitní život, kvalitní léčba, kvalitní překlad, kvalitní management, atd? A co je kvalitní výzkum? A co je kvalitní kvalitativní výzkum?

Protože tématem naší konference je výzkum, uvítáme a budeme preferovat příspěvky, které jsou založené na empirickém výzkumu. A protože tématem naší konference jsou metody a metodologie, budeme vděčni za příspěvky, které budou vedle svého výzkumného (empirického) zaměření reflektovat použitou kvalitativní metodologii a klást si otázky týkající se kvalitativnosti a kvality provedeného výzkumu.

Deadline pro příspěvky je 30. 11. 2018.
 
V nejbližší době bude aktualizován web QAkonferencí na této adrese: http://qak.upol.cz/. Jako garanti tématu "Kvalita života" už se přihlásili kolegové z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky AV ČR.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích 7. - 8. února 2019 !

Webová stránka: http://qak.upol.cz/

Vloženo: 10.5.2018 11:40
Naposledy upraveno: 10.5.2018 11:42

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace