Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Seminář: Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci

2. odborný seminář

České Budějovice

„Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci“

Odborný seminář je jednodenní akce zaměřená na různá témata z oblasti výkonu sociální práce s cílem rozvíjení kompetencí a posilování odborných znalostí cílové skupiny – sociálních pracovníků.

SEMINÁŘ NENÍ AKTEDITOVANÝ!

Odborný seminář bude rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou. Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatkůa započne interaktivní část pro předávání zkušeností. Na každém semináři budou kromě zástupců MPSV 2 lektoři, kteří budou mít aktivní příspěvek vdopolední teoretické části. Poté se účastníci semináře rozdělí do dvou skupin (cca o 25 účastnících) a bude následovat praktická část semináře, ve které budou lektoři (facilitátoři) aktivně a interaktivně zapojovat účastníky do diskuse.

Kapacita odborného semináře je 50 sociálních pracovníků.

Cílem semináře je zaměření se na roviny lidské důstojnosti v práci sociálních pracovníků, a kde všude hrozí její omezení. Účastníci získají informace o tom, v čem spočívá důstojnost člověka a lidského života a proč je potřeba tuto důstojnost vždy respektovat. Zaměření na různé pohledy na důstojnost, podporu důstojnosti člověka a jeho hodnoty, představení příkladů dobré praxe, upozornění na rizikové situace apod.

Při práci s klienty se často sociální pracovníci setkávají i s etickými dilematy, a to i ve vztahu k respektu vůči důstojnosti osoby, a často krát nevědí jak snimi pracovat. V konkrétních situacích často vzniká určité napětí mezi odpovědností pracovníka jako konkrétního poskytovatele služby a mezi svobodou klienta. Z diskuse by pro účastníky mělo vyplynout, jak se v daném zařízení nebo na úřadě respektuje důstojnost klientů i kolegů, kde jsou rezervy, v čem jsou přednosti konkrétních projevů úcty a důstojnosti. Osvojí si vybrané modely etického a lidsko-právního uvažování v profesní praxi.

Seminář nabízí základní orientaci v této problematice a předkládá paletu použitelných nástrojů pro praktická řešení. Žádný člověk není imunní vůči předsudkům. Je však nezbytné umět s nimi správně pracovat. Obsahem semináře budou i konkrétní praktické příklady, řešení modelových situací a práce s osobními zkušenostmi účastníků. Seminář nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.

 • Lidská důstojnost, druhy lidské důstojnosti
 • Autonomie a úcta k člověku
 • Nedůstojné zacházení s člověkem
 • Důstojnost klienta s demencí/ ve stáří/ spostižením/důstojnost v umírání apod.
 • Diskuse na téma posílení důstojnosti člověka
 • Odpovědnost poskytovatele nebo svoboda klienta?
 • Praktické nástroje a dostupné zdroje
 • Modely etického uvažování v sociální práci
 • Hodnoty sociální práce ve vztahu k osobě pracovníka a jeho zájmům
 • Etické kodexy a standardy kvality a jejich eticky správné užití vpraxi
 • Etické a lidsko-právní přístupy jako východiska pro dobrou praxi sociální práci
 • Etika v sociální práci a sociální práce jako profese. Profesní etika, etický kodex.
 • Etický konflikt, etický problém a etické dilema vsociální práci
 • Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotlivých skupin klientů
 • Lidský vztah jako součást profese. Lidská práva a jejich význam pro sociální práci.
 • Praktická kazuistika výkonu etiky v sociální službě
  • etické aspekty práce se seniory
  • etické aspekty práce s mentálně postiženými
  • etické aspekty práce s dětskými a mladistvými klienty, etický přístup k sociální práci s jednotlivcem a s rodinou
  • etické aspekty práce na úřadě

Přihlašovací formulář: ZDE

Kontaktní e-mail: veronika.najemnikova@mpsv.cz

Webová stránka: http://www.budmeprofi.cz/o-projektu/odborne-seminare/odborny-seminar-2018/

Vloženo: 20.10.2018 13:24
Naposledy upraveno: 20.10.2018 13:25

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace