Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Online mezinárodní konference „Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková srdečně zvou na online mezinárodní konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

 

Termín: 26. října 2020, od 10:00 do 16:00, ONLINE.

Konference bude živě streamována na sociálních sítích Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR To je rovnost a události ke konferenci na Facebooku. Konferenci tedy bude možné živě sledovat pod uvedenými odkazy.

Hlavním jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních vystupujících budou v anglickém jazyce. Do záznamu konference budou přidány české titulky.

Ve vztahu k domácímu či sexuálnímu násilí představují děti a mladiství jednu z nejohroženějších skupin. Děti jsou přítomny domácímu násilí až v polovině případů a studie říkají, že až 1 z 5 dětí zažilo sexuální zneužívání, nejčastěji od svých blízkých. V online světě jsou děti a mladiství vystaveni novým formám nátlaku a predátorství. Být vystaven násilí v rodině a intimních vztazích častokrát znamená být vystaven závažným zdravotním a psychickým následkům a případné stigmatizaci. Pro děti a mladistvé pak bývá obzvláště obtížné se svěřit se svým problém a vyhledat pomoc. Obavy z toho, jak situaci řešit, také panují na straně těch, kdo jsou dětem nejblíže. Kromě vlastní rodiny se nejčastěji  jedná o vyučující na školách či vedoucí volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání.

Konference Bezpečné vztahy od dětství otevírá téma domácího a sexuálního násilí a přináší dobrou praxi z českého a zahraničního prostředí. Konference je rozdělena na tři tematické bloky – ochrana dětí vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí, prevence sexuálního násilí u mladistvých a prevence sexuálního násilí v kyberprostoru. Cílem jednotlivých bloků je přiblížit zkušenosti občanského sektoru a dalších aktérů s různými nástroji zaměřenými na prevenci těchto forem násilí a pomoc jeho obětem a přenést zkušenost do praxe především pedagogických pracovníků a pracovnic a dalších pomáhajících profesí. V rámci konference také budou představeny aktivity nového projektu Odboru rovnosti žen a mužů spolufinancovaného z Norských fondů. Projektu pod názvem Posílení kapacit a metodologické podpory v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí usiluje o metodologickou podporu a posílení systém prevence tohoto násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Video záznam konference bude uložen pro pozdější zhlédnutí na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte kolegyni Andreu Kyselou (kysela.andrea@vlada.cz), která za organizaci konference zodpovídá.

Konference se koná u příležitosti zahájení projektu spolufinancovaného z Norských fondů „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. Projekt je realizován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Kontaktní e-mail: kysela.andrea@vlada.cz

Webová stránka: www.facebook.com/events/370847694283829

Vloženo: 8.10.2020 19:21
Naposledy upraveno: 8.10.2020 19:26

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace