Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Mezinárodní odborná online konference k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19

Úřad vlády České republiky si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní online konference

Násilí na ženách v období pandemie covid-19

 

Datum a čas konání: 25. listopadu 2020 10:00 – 15:30 h

Konference se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva H. Válkové a místopředsedkyně senátu M. Horské.

Zajištění pomoci obětem patří k prioritám stávajícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Oběti domácího a sexuálního násilí však během pandemie covid-19 čelí ještě většímu ohrožení než v minulosti. Kvůli preventivním opatřením je pro ně složitější vyhledat pomoc a svou situaci řešit. V řadě rodin také roste napětí a může docházet k eskalaci konfliktů. Zvýšení ochrany obětí domácího a sexuální násilí je tedy nyní o to naléhavějším problémem.

Konference se pokusí zodpovědět následující otázky: Jak se projevila pandemie covid-19 v oblasti domácího a sexuálního násilí? Je český systém pomoci obětem efektivní i během „lockdownu“ a dalších omezení běžného života? Jaká opatření na pomoc obětem násilí byla během pandemie přijata v ČR a jaká v zahraničí? Jaké jsou zkušenosti organizací poskytujících pomoc obětem? A jak může stát zajistit, aby každá oběť násilí dosáhla na adekvátní pomoc i během pandemie covid-19?

Konference poskytne fórum pro diskusi a výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem a je určena všem, kdo se zajímají o téma domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem. Poznatky budou využitelné při přijímání opatření na úrovni státní správy i samosprávy a mohou také inspirovat profese poskytující přímou pomoc obětem násilí.

Konference má tři tématické panely:

  1. ROZSAH A POVAHA násilí na ženách v ČR v období pandemie covid-19.
  2. REAKCE STÁTNÍ SPRÁVY a organizací poskytujících pomoc obětem domácího a sexuálního násilí během pandemie covid-19.
  3. ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY dobré praxe pomoci obětem během pandemie covid-19

Aktuální informace o programu a registraci na konferenci budou včas aktualizovány. Bližší informace o konferenci budou také zveřejňovány na facebookových stránkách Úřadu vlády ČR „To je rovnost“.

Online stream a událost na Facebooku naleznete zde.

Webová stránka: https://gender.fhs.cuni.cz/KGS-68.html?news=11141&locale=cz

Vloženo: 8.11.2020 18:42
Naposledy upraveno: 8.11.2020 18:43

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace