Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Vláda ČR projednala a schválila nový statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

ilustrační foto

Vydáno před 8 lety

Vláda dne 29. srpna 2012 projednala a schválila nový Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jmenovala její nové členy, kteří v tomto poradním orgánu vlády reprezentují expertní zázemí neziskových organizací. Návrh Statutu vládě předložil předseda Rady Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Rada je jedním z nejstarších poradních orgánů vlády. Vznikla usnesením vlády v roce 1992 a jejím úkolem je pracovat v oblasti formulování vládní politiky vůči neziskovým organizacím.

Nový Statut Rady stanoví, že maximální počet členů Rady je 32. Minimálně polovina z členů Rady jsou experti z řad neziskových organizací a to zejména na problematiku legislativy a financování. Tato expertní úroveň Rady je posílena. Druhou skupinu tvoří náměstci ministrů, v jejichž resortu je spolupráce s neziskovými organizacemi rozvíjena. Třetí skupinu tvoří tři členové, kteří jsou členy Rady z titulu své funkce – jde o předsedu Asociace krajů České republiky, předsedu Svazu měst a obcí České republiky a zmocněnce vlády pro lidská práva.

Pod Radou byly ponechány dva z původních tří výborů: Výbor pro legislativu a financování a Výbor pro Evropskou unii. Byl zrušen Výbor pro regiony, který zajišťoval určité propojení s neziskovým sektorem a veřejnou správou na krajské úrovni. Důvodem tohoto kroku byla omezená možnost Rady jako poradního orgánu vlády iniciovat spolupráci na úrovni krajských či obecních samospráv. Kontakt na tyto orgány však zůstane zachován prostřednictvím předsedů Asociace krajů České republiky, resp. Svazu měst a obcí České republiky, kteří se nově stali členy Rady.

Nově konstituovaná Rada se bude zabývat především modelem financování neziskových organizací a jeho udržitelností, zapojením neziskových organizací do přípravy dalšího programovacího období Evropské unie, včetně prosazení principu partnerství, a novou legislativní situací neziskových organizací vycházející z nového občanského zákoníku a s ním souvisejících předpisů.

První zasedání nově konstituované Rady se bude konat pod vedením jejího předsedy Dr. Ing. Jaromíra Drábka dne 9. října 2012.

Zdroj: Tisková zpráva MPSVSdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace