Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Linka bezpečí posiluje práva evropských dětí

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Linka bezpečí je největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice. Své služby poskytuje již 19 let a letos se spolu s krizovými linkami dalších evropských zemí zapojila do mezinárodního projektu „Posilování práv dětí v evropské společnosti prostřednictvím dětských linek bezpečí“, jež iniciovala bulharská nadace Animus Association Foundation. Tento projekt je určen dětem ze střední a východní Evropy a jeho cílem je pomoci bulharským, rumunským, polským, českým a slovenským dětem, aby se staly aktivními, svobodnými a silnými členy svých zemí a měly možnost participovat na aktivní společnosti.   

Projekt vychází z myšlenky, že děti mají právo podílet se na záležitostech, které je zajímají a které se jich dotýkají. Od dospělých to vyžaduje, aby naslouchali jejich názorům, brali je vážně a neznevažovali jejich starosti, ale naopak je chápali. Jde tedy o rovnoprávný vztah.
    
Tento projekt je tak cílenou iniciativou dávající dětem v pěti evropských zemích příležitost, aby byly vyslyšeny a aby jejich názory byly ceněny a respektovány i dospělým okolím. Jejím cílem je tudíž v prvé řadě dětem umožnit, aby využívaly své právo podílet se na změně postoje celé společnosti. Ta by měla začít akceptovat, že i děti mají nárok vyjádřit se ke svému postavení ve společnosti, v níž žijí.  

Projekt se skládá ze čtyř fází, kterých se děti mohou dobrovolně zúčastnit:
•    průzkum aktuálních problémů dětí
•    zapojení dětí v dětských seminářích a pracovních skupinách
•    monitorování
•    hodnocení jejich účasti

Cílem všech těchto částí je rozvoj a metodika účasti dětí na zdokonalování služeb linky bezpečí, a to až po jejich aktivní účast v cílené kampani pro zvýšení obecného povědomí.

Během kampaně budou mít děti také příležitost navštívit dětskou linku bezpečí v příslušných zemích v rámci dní otevřených dveří a zúčastnit se tříměsíční virtuální akce, během níž budou moci hovořit o aktuálních problémech, které již nastolily děti volající na dětské linky a vyjádřit k nim tak vlastní postoj či zkušenost.

Ve veřejném prostoru budou realizovány další aktivity, a to: srovnávací analýza volajících dětských klientů na linky bezpečí v pěti zúčastněných zemích a příprava a distribuce brožur i elektronických bulletinů věnovaných problémům dětí v těchto zemích. V neposlední řadě také natočení krátkého filmu o linkách bezpečí, který bude použit jako vzdělávací materiál na školách.   

Cílem těchto aktivit projektu prováděných ve veřejném prostoru je, aby rodiče porozuměli problémům svých dětí a byli k nim vstřícnější, když se o nich dozvědí. Různé obavy dětí (strach z opuštění, odmítnutí, osamělost, nepochopení, nedůvěra) či výzvy, s nimiž se děti setkávají během dospívání, jako jsou tabuizovaná témata, o nichž si potřebují promluvit, představují pouze část problémů, na které děti každý den narážejí – bez ohledu na místo, kde žijí. Na druhé straně jsou tu také typy problémů, jež jsou z velké části ovlivňovány sociálními, kulturními a ekonomickými vlastnostmi specifických národních souvislostí. Projekt si tak klade za cíl zajistit publicitu jak univerzálním dětským tématům, tak i tématům, jež se týkají převážně států účastnících se tohoto projektu.

Projekt se tedy opírá o nejpřístupnější službu, jež je určena dětem v tíživých životních situacích a kterou zajišťují dětské národní linky bezpečí na čísle 116 111. Toto evropské harmonizované telefonní číslo je dětem k dispozici zdarma 24 hodin denně, a to na území 17 států.

„Jsme velmi rádi, že se Linka bezpečí stala součástí takového projektu, jakým je „Posilování práv dětí v evropské společnosti prostřednictvím dětských linek bezpečí“. Vzhledem k tomu, že Linka bezpečí provozuje své služby již 19 let, může tak předat své zkušenosti v oblasti dětské telefonické krizové intervence zemím, které tolik zkušeností nemají. Vážíme si proto jejich důvěry a je to pro nás také velká motivace do budoucna,“ říká Richard Schinko, ředitel Sdružení Linka bezpečí.

Projekt „Posilování práv dětí v evropské společnosti prostřednictvím dětských linek bezpečí“ je financován z programu Evropské unie „Základní práva a občanství“. Řídicí organizací projektu je nadace Animus Association Foundation (Bulharsko) a partnery jsou: Nobody’s Children Foundation (Polsko), Asociatia Telefonul Copiluliu (Romunsko), Slovak Committee for UNICEF (Slovensko), Sdružení Linka bezpečí (Česká republika) a jako přidružený partner Childline (Velká Británie).

 

Zdroj: tisková zpráva SLB

                    

Linka bezpečí je největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice, dostupná na mezinárodním čísle 116 111. Denně přijme zhruba 700 telefonátů. Její odborníci poskytují pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Kromě telefonického kontaktu lze využít rovněž online služby. Jako jediná u nás je Linka bezpečí k dispozici nonstop a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek. V nepřetržitém směnném provozu se zde střídá 100 konzultantů, kteří každý den přijmou téměř 700 telefonátů. Kromě Linky bezpečí nabízí Sdružení Linka bezpečí také pomoc rodičům a pedagogům, kteří potřebují poradit s výchovnými problémy týkající se dětí. Obracet se mohou na Rodičovskou linku 840 111 234. Více informací o Sdružení Linka bezpečí se dozvíte na www.linkabezpeci.cz.

V roce 2012 přijala Linka bezpečí celkem 238183 hovorů. Počet tematických hovorů se oproti loňsku zvýšil o 14%, spolu s tím roste i počet hodin, které jsou věnovány práci s klienty. V případě E-mailové poradny LB a Chatu LB se počet dotazů každý rok zvyšuje, stejně tomu bylo i v roce 2012.

Jak vypadal průměrný den na Lince bezpečí v roce 2012?

Přijato celkem: 653 hovorů
Z toho hovorů s dětmi: 344 (poskytnutí informací, převzetí poděkování nebo vzkazu)
Z toho se 123 hovorů týkalo konkrétního tématu:

15  dětí se dotazovalo na rodinné vztahy (hádky rodičů, rozvod, nezájem rodičů atd.)
8    hovorů se týkalo týrání, zneužívání, zanedbávání                
9    volajících se svěřilo s konfliktním partnerským vztahem nebo rozchodem    
9    dětí volalo kvůli vztahům s kamarády                
6    hovorů se týkalo šikany                
6    klientů trápilo posmívání kamarádů                
6    telefonátů se týkalo nejrůznějších strachů a obav                
6    dotazů se úzce dotýkalo školního prostředí, učení a vztahů s učiteli        
3    volající se zajímali o problematiku spojenou s těhotenstvím            
3    děti volaly kvůli sebevražedným tendencím                
2    hovory na téma závislosti    

„Mezi čtyři témata, u kterých je patrný nárůst, patří strach, osamělost, sebevražedné tendence a problémy spojené se sexuálním vyzráváním. Také proto chystá Sdružení Linka bezpečí v roce 2013 vydání další odborné publikace, tentokrát na téma Děti a jejich sexualita,“ dodává Richard Schinko, ředitel Sdružení Linka bezpečí.Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace