Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

MPSV: Násilí na ženách je pro nás nepřijatelné

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Boj proti násilí na ženách a především výměna zkušeností v oblasti prevence. To byla hlavní témata semináře, který 7. března 2013 v New Yorku v rámci jednání Komise OSN pro postavení žen uspořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Na akci zástupci MPSV představili Národní akční plán prevence domácího násilí. Vláda ho schválila v roce 2011 a MPSV ho koordinuje. Prevence domácího násilí se bude týkat také projekt, který letos ministerstvo zahájí a jehož součástí bude i osvětová kampaň.

Potírání kriminality páchané na ženách a dětech považuje vláda za jednu ze svých priorit. Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 představuje souhrn opatření pro jednotlivé resorty, který by měl pomoci obětem a také zavést efektivní prevenci domácího násilí. „Považuji za naši povinnost usilovat o to, aby v naší společnosti nikdo neporušoval lidská práva, ať už jde o lidská práva žen nebo lidí ve vyšším věku,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Za MPSV vystoupil na semináři s názvem Zkušenosti při implementaci akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí náměstek ministryně pro sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš. „Výměnu zkušeností a postupů při potírání a prevenci domácího násilí považuji za klíčovou součást boje proti tomuto celospolečenskému problému. Nezáleží na tom, jak je stát hospodářsky nebo technologicky vyspělý, s různými formami násilí na ženách se setkáváme všichni,“ uvedl náměstek Dobeš.

Akce pomohla lepší spolupráci MPSV s Alternative til Vold a byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014. Projekt financovaný z Norských fondů, jehož cílem je potírání domácího násilí, zahájí MPSV během letošního roku. Součástí bude mediální osvětová kampaň zdůrazňující nepřijatelnost domácího násilí a řada dalších aktivit, které by měly přispět ke snížení výskytu domácího násilí v české společnosti.

Na semináři ministerstvo spolupracovalo se Stálou misí ČR při OSN v New Yorku, republikami Peru a Zambie a norskou nestátní neziskovou organizací Alternative til Vold (Alternativa k násilí). Příklady dobré praxe v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách proto představily také náměstkyně perské ministryně pro ženy Marcela Huaita či Christine Kalamwina ze zambijského ministerstva genderové rovnosti a dětí. Norská organizace Alternative til Vold prezentovala své mnohaleté zkušenosti v oblasti programů pro oběti domácího násilí a jeho pachatelů. Semináře se zúčastnilo více než 80 delegátů a delegátek z různých zemí světa.

57. zasedání se koná od 4. do 15. března 2013. Komise zasedá každoročně a je vrcholným orgánem OSN v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Hlavním tématem letošního jednání je Odstranění a prevence všech forem násilí na ženách a dívkách.

 

Zdroj: tisková zpráva MPSVSdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace