Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

VOŠs Caritas zpřístupnila "Globální agendu" i českým sociálním pracovníkům a pracovnicím

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

U příležitosti Světového dne sociální práce, který letos připadá na 19. března, chce CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc upozornit na dokument Světová výzva pro sociální práci a sociální rozvoj. Dokument, který vznikl v březnu 2012 jako podnět pro diskuzi o vnímání a postavení sociální práce v současném světě, doposud neměl český překlad. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc jej připravila a rozešle ho po celé České republice. 

Světová výzva pro sociální práci a sociální rozvoj půjde již dnes e-mailem na odbory sociálních věcí Olomouckého kraje a magistrátů měst v Olomouckém kraji; dále do škol, které vyučují sociální práci a příbuzné obory. Dokument, jehož cílem je podnítit sociální pracovníky ke společné debatě nad globálními výzvami pro sociální práci a o budoucím směřování profese, dostanou také zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace a neziskové organizace, které v Olomouckém kraji působí v sociální oblasti. Dále zasíláme Světovou výzvu na Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, aby ji šířila přes síť škol organizacím po celé České republice. 

Světová výzva pro sociální rozvoj a sociální práci vzešla z iniciativy tří mezinárodních organizací: Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Mezinárodní rady pro sociální péči (ICSW). Tyto organizace již v roce 2010 upozornily na to, že je nevyhnutelné „prosazovat a hájit takové uspořádání společnosti, které dbá na dodržování lidských práv a důstojnosti a má zájem na kvalitě lidských vztahů“. Vyzvaly tehdy v rámci konference v Hong Kongu všechny organizace, které pracují v oblasti sociální práce, aby vyvinuly své úsilí za účelem organizování diskuzí, workshopů, seminářů na konkrétně pojmenována témata, která jsou aktuální pro sociální práci na národní i mezinárodní úrovni. Výsledkem bylo definování Světové výzvy v březnu loňského roku. 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc považuje Světovou výzvu za nadějné nakročení k propagaci sociální práce s cílem dosáhnout sociálního rozvoje. Světový den sociální práce, který se slaví každoročně, a přesto v českém prostředí nemá tradici, považujeme za ideální příležitost k šíření informací o aktuálních výzvách v sociální práci a k motivování všech zainteresovaných k hledání řešení těchto výzev. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc chce působit nejen jako vzdělávací instituce, nýbrž také jako tvůrce veřejného mínění, i proto se rozhodla šířit myšlenku Světové výzvy pro sociální práci a sociální rozvoj.

Převzato z tiskové zprávy Caritas-VOŠs Olomouc.

Přiložené soubory:


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: jedna

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace