Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

19. březen je Světovým dnem sociální práce

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Je tomu již třiceti let, co se International Association of Schools of Social Work a International Federation of Social Workers rozhodly finančně podpořit Světový den sociální práce Organizace spojených národů. OSN tehdy vyhlásila Světový den sociální práce na třetí úterý v březnu. Smyslem Světového dne byla oslava sociální práce jako plnohodnotné profese a jejího společenského významu na institucionální, regionální a národní úrovni.

1983–2013 v IASSW

Letos připadá Světový den sociální práce na 19. března 2013. IFSW se v rámci celosvětové agendy bude věnovat tématu „Podpora sociální a hospodářské nerovnosti“. Ústřední myšlenkou zvoleného tématu je postavení sociální práce ve společnosti, kdy zaujímá kritickou roli v podpoře sociálních a ekonomických rovností. Světový den sociální práce je každoroční příležitostí k připomenutí významu sociální práce pro společnost a k obhajobě zájmů sociální práce v politických a ekonomických systémech, které ovlivňují míru blahobytu států.

V průběhu let se při kampani Světového dne propagovaly aktuální sociální agendy OSN i sdílené problémy mezinárodního společenství. Světový den sociální práce upozorňoval na témata ovlivněná praxí i politikou. Připomeňme si například téma práva žen, dětí, původních obyvatel a přistěhovalců, rodin, duševního a fyzického zdraví nebo sociálního rozvoje nebo témata katastrof, ať už přírodních, či člověkem způsobených. Jak píše Janice Wood Wezel, hlavní zástupkyně IASSW a spolupředsedkyně Světového dne sociální práce při OSN, v časopisu SocialDialogue (September 2012), cíl činnosti Světového dne je dvojí: Jednak vzdělávat sociální pracovníky, studenty a učitele o významu OSN a jejím spojení se sociální prací. Za druhé pak zvyšovat povědomí vedení OSN, velvyslanců a agentur o důležitosti a významu sociální práce pro OSN po celém světě. „Tyto dvě entity sdílejí hodnoty v poslání, jehož účelem je prosazovat osobní a sociální rozvoj a společná lidská práva,“ hodnotí význam Světového dne sociální práce Janice W. Wezel ve svém článku.

NASW: Ve spojení témat odolnosti a obhajoby

Ve Spojených státech se v letošním ročníku Měsíce sociální práce (Social Work Month) zaměří na podporu a propagaci smyslu a významu sociální práce. Konkrétně vybízí více než šest set padesát tisíc profesionálních sociálních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jednotlivých komunitách napříč USA, aby si vybrali jeden ze sta způsobů, jak podpořit, informovat nebo inspirovat své okolí k realizaci některých z činností sociální práce.

Součástí akcí, které proběhnou v měsíci březnu, jsou petice, ve kterých mohou lidé i organizace upozornit na konkrétní problém; běh pro veřejnou funkci na místní, státní nebo národní úrovni; diskuse na témata současných otázek sociální práce v úrovni státní legislatury; diskuse skupin sociálních pracovníků s volenými představiteli; nebo posílání dopisů národním zákonodárcům přes server SocialWorkers.org.

Začátky amerických oslav sociální práce, které byly výsledkem celonárodního úsilí, se datují do roku 1960. V roce 1965 NASW ve svých novinách zveřejnila regionální zprávu o tzv. Měsíci sociální práce, která představovala, o co by měla kampaň NASW usilovat: šířit nový koncept uvědomění potřeby prezentace a ocenění sociální práce.

První téma americké kampaně – představené v roce 1966 – bylo „Podpora sociální práce ve vašem státě“. Tehdejším cílem sociálních pracovníků bylo zvyšovat povědomí a šířit informovanost veřejnosti o profesi sociální práce. V letošním roce se k tématu NASW vrací. „Měsíc sociální práce je způsob, jak každému představit tuto profesi a ukázat, kdo jsou sociální pracovníci a co dělají,“ řekla Rita Webb, politická poradkyně pro ženy NASW. I když se napříč desetiletími témata kampaně vyvíjela společně se samotnou profesí, lze konstatovat, že se v rámci propagace mnoho nezměnilo. Významné tažení pokračuje v původní myšlence velebení povolání sociální práce a snaží se být hlasem všech sociálních pracovníků.

Světový den sociální práce v Česku a na Slovensku 

V Česku se loni ke dni sociální práce přihlásila Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická JABOK, a to výstavou ve školní galerii s názvem 3+1. Studenti společně s pedagogy působícími v rámci odborných praxí ve druhém ročníku a pod záštitou vedoucí katedry sociální pedagogiky Marie Vorlové připravili koláže a reflexe na téma sociální práce.

U příležitosti Světového dne sociální práce 2013 upozorňuje CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc na dokument Světová výzva pro sociální práci a sociální rozvoj. Dokument, který vznikl v březnu 2012 jako podnět pro diskuzi o vnímání a postavení sociální práce v současném světě, doposud neměl český překlad. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc jej připravila a rozeslala ho po celé České republice. 

Na Slovensku se v letošním roce dne 19. 3. pořádá setkání u kulatého stolu na Katedře sociální práce a sociálních věd Fakulty sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Přítomní budou diskutovat o mezinárodní definici sociální práce a národních specifikacích sociální práce na Slovensku. Akci organizuje Univerzita Konštantína Filozofa a Společnost pro rozvoj sociální práce pod záštitou Nadeždy Šebové, generální ředitelky sekce sociální a rodinné politiky MPSVR SR.

Pokud budete i vy připravovat akci ke Světovému dni sociální práce, můžete ji prezentovat na sociální síti World Social Work Day 2013 nebo na stránkách www.socialniprace.cz.

Eliška BarochováSdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace