Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Pobytové sociální služby v Moravskoslezském kraji zmapovány v jedinečné zprávě

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Občanské sdružení INSTAND dokončilo jedinečný dokument – „Souhrnnou zprávu o procesu transformace v Moravskoslezském kraji“. Ve zprávě je zachycen příběh proměny poskytování sociálních služeb v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje v letech 2002 - 2012.

Z velkokapacitních ústavů pro někdy i více než 200 zdravotně hendikepovaných obyvatel během deseti let transformace vznikla menší zařízení, kde kvalita života obyvatel je na zřeteli a jejich život je nyní podobný tomu, který žije každý z nás. Moravskoslezský kraj byl (a dosud je) prvním krajem v ČR, který reagoval na vývoj v zahraničí i ČR a proces transformace zahájil již v roce 2003. Krajský úřad Moravskoslezského kraje je také zadavatelem zpracování této Souhrnné zprávy.
 
Zpracovaný dokument s ohledem na požadavky zadavatele shrnuje a poukazuje na ty nejvýznamnější počiny v procesu transformace pobytových zařízení pro lidi se zdravotním postižením v průběhu uplynulých deseti let. Jedná se dokument, který klíčové události nejen popisuje, ale dává je do vzájemných souvislostí z různých úhlů pohledu. Je zde zmapován proces transformace v letech 2002 až 2012 v deseti příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje (Harmonie, p. o., Domov Jistoty, p. o., Zámek Dolní Životice, p. o., Sírius, p. o., Marianum, p. o., Fontána, p. o., Benjamín, p. o., Náš Svět, p. o., Zámek Nová Horka, p. o., Sagapo, p. o.) i pohled do historie jednotlivých zařízení.
 
Jedním ze zjištěných údajů například je, že v roce 2002 na jednom pokoji bydlelo i jedenáct klientů, do roku 2012 klesl průměrný počet lůžek na 4 lůžka na jednom pokoji. Pozornost byla také věnována možnosti finanční úspory při provozování transformovaných služeb. „Důležitým aspektem pro vedení transformačních kroků je podíl veřejných zdrojů na financování poskytování sociálních služeb, resp. do jaké míry zatíží transformace budoucí rozpočty veřejné správy. Z výsledků ekonomické analýzy je možné předpokládat roční úsporu veřejných zdrojů ve výši cca 13 milionů Kč.“ uvedla PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně občanského sdružení INSTAND.
 
Dokument vznikl v rámci projektu OP LZZ „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Byl vytvořen občanským sdružením INSTAND, které realizovalo veřejnou zakázku „Konzultační a metodická činnost pro projekt - Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; II“ pro Moravskoslezský kraj. Dalším zpracovaným výstupem je také „Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb“. Oba dokumenty naleznete na webu sdružení INSTAND: http://www.instand.cz/publikace-ke-stazeni.html
 
 
Zdroj: tisková zpráva serveru Econnect
 
                        
 
Posláním občanského sdružení INSTAND je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb a přispívat k ochraně práv uživatelů veřejných, zejména sociálních služeb.
 
V souladu s politikou EU usiluje Sdružení o to, aby se sociální služby jako součást služeb v obecném zájmu staly hlavním nástrojem sociálního začleňování lidí.
Sdružení usiluje především o zvýšení informovanosti, rozvoj vzdělávání, zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách.
 
K dalším cílům patří podpora a rozvoj kvalitních, na uživatele zaměřených sociálních služeb, posílení úlohy neziskových organizací, které poskytují alternativní služby k tradičním, zejména ústavním sociálním službám, a podpora spolupráce nestátních organizací, krajů a obcí, které sociální služby zřizují.


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace