Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Spuštěna kampaň „Mladí proti nenávisti online“

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva", která je iniciována Radou Evropy. Kampaň je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň bude podporovat etické a slušné chování při online komunikaci. Celoroční kampaň oficiálně zahájil dne 22. 3. 2013 generální tajemník Rady Evropy, Thorbjørn Jagland.

Společným jmenovatelem výše uvedených negativních projevů je zášť a nenávist. Cílem kampaně „Mladí proti nenávisti online“ je proto podpora vzdělání v oblasti lidských práv a mediální výchovy a zvýšení angažovanosti mládeže. Organizátoři kampaní osloví mladé uživatele internetu, kteří v současnosti tráví velkou část svého volného času online komunikací, zejména v prostředí sociálních sítí. Druhou oslovenou cílovou skupinou budou dospělí – především učitelé a knihovníci, kteří s dětmi a mládeží přímo pracují. Kampaň bude realizována v úzké spolupráci s Mládežnickým panelem NCBI. NCBI se obrací také na celonárodní síť Informačních center pro mládež, knihovny, školy atd.

V následujících dnech bude jmenován Národní koordinační výbor, tj. odborný a konzultační orgán, který zajistí součinnost organizátorů s politickou reprezentací, veřejnou správou, se zástupci komerčních společností a neziskového sektoru, kteří projeví zájem podpořit kampaň nebo se na ní podílet a napomoci tak její úspěšné realizaci.

Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI, dodává: „Kampaň bude propagována v online i offline prostředí: prostřednictvím webových stránek, které budou obsahovat veškeré související informace
o realizovaných aktivitách, profilů na sociálních sítích a rovněž v rámci vzdělávacích aktivit NCBI – na konferencích, seminářích atd.“


Mgr. Zdenka Mašková, zástupkyně ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR, upřesňuje: „Mladí lidé dostanou šanci vyjádřit svůj názor k problematice nenávistných projevů prostřednictvím online platformy. Webová stránka www.nohatespeechmovement.org je přístupná široké veřejnosti. Uživatelé internetu sem budou moci umístit své příspěvky – názory, svědectví a emoce vyjádřené ve fotografiích a videozáznamech.“

Uvedená stránka je k dispozici v anglickém a francouzském jazyce. Pro zachování kvality a korektního obsahu bude stránka moderována. V českém jazyce budou informace průběžně zveřejňovány na webové adrese www.proti-nenavisti.cz.

Juraj Gerbery, Public Policy Manager UPC Česká republika, která se rozhodla kampaň podpořit, vysvětluje: „Společnost UPC dlouhodobě spolupracuje s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Získali jsme pozitivní zkušenosti například s kampaněmi ke Dni bezpečnějšího internetu. Letos jsme společně propagovali také týden proti digitálnímu vyloučení „Get Online Week 2013“, na celoevropské úrovni. Připojujeme se ke kampani „Mladí proti nenávisti online“ mj. proto, abychom přispěli ke kultivaci komunikace v prostředí internetu.“

Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání.
 

Zdroj: tisková zpráva NCBI

                                  

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.saferinternet.cz
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout.

Více informací:
Lenka Eckertová
Manažerka marketingu a komunikace
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Tel.: +420 252 548 438, +420 702 013 227
E-mail: eckertova@saferinternet.czSdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace