Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

oznámení

Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi

ilustrační foto

Vydáno před 1 rokem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální pracovníci,

zde je prohlášení Společnosti sociálních pracovníků, Profesní komory sociálních pracovníků, Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Rádi bychom vás stručně seznámili s tím, na čem jsme se v posledních dnech a týdnech podíleli,  a jaké budou  další kroky.

Zástupci uvedených profesních a stavovských spolků měli na pozvání poslankyně paní Golasowské možnost uspořádat  dne 14. 5. 2019 seminář v poslanecké sněmovně věnovaný sociální práci. Cílem bylo informovat poslance a senátory o aktuálním dění v oboru s dopadem na občany ČR − klienty sociální práce, jejich ochranu, ochrana profesního titulu
a pozici sociálního pracovníka v kontextu hodnot sociální práce a profesní etiky. 

Aktuálně se věnujeme strategii konkrétních aktivit spolků v reakci na mimořádnou  situaci  v sociálních službách a  sociální práci na obcích, kde hrozí riziko snižování počtu sociálních pracovníků, a tím pádem ohrožení  klientů, a zhroucení systému sociální práce na obcích
a v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Odsuzujeme způsob financování sociální práce metodou licitování a smlouvání. Sociální práce je službou potřebným a také společnosti, přispívá k sociálnímu smíru.
Investice do této oblasti jsou vysoce ekonomické a způsobují přímé úspory jak na pojistných i nepojistných sociálních dávkách, tak následně do represe v oblasti sociálně patologických jevů. Musí být zájmem vlády ČR, aby podmínky pro výkon sociální práce byly optimální.

Jaké jsou naše nejbližší kroky:

1/ Jednou schůzí to nekončí! Jednáme a připravujeme další jednání se zástupci sociálního výboru poslanecké sněmovny ČR a dalšími politiky.

2/ Bude zaslán otevřený dopis ministryni práce, kterým se připojíme k otevřenému dopisu  Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

3/ Bylo nám doporučeno „ukázat se paní ministryni“. Vzhledem k tomu, že ani MPSV neví, kolik má v ČR sociálních pracovníků, zahajujeme v dalších dnech akci „Hledá se 15 tisíc sociálních pracovníků“.

Potřebujeme vás, vaše názory, návrhy. Otevíráme veřejnou diskusi nad aktuálními tématy v profesi. Využívejte dostupných sítí výše uvedených spolků, nebo nám pište na Facebook.

 

Společnost sociálních pracovníků

Profesní komora sociálních pracovníků

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních služnách

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

 

 

 Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Sociálne služby v SR – konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb
Inspirace Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na Slovensku


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace