Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

oznámení

Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi

ilustrační foto

Vydáno před 133 dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální pracovníci,

zde je prohlášení Společnosti sociálních pracovníků, Profesní komory sociálních pracovníků, Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Rádi bychom vás stručně seznámili s tím, na čem jsme se v posledních dnech a týdnech podíleli,  a jaké budou  další kroky.

Zástupci uvedených profesních a stavovských spolků měli na pozvání poslankyně paní Golasowské možnost uspořádat  dne 14. 5. 2019 seminář v poslanecké sněmovně věnovaný sociální práci. Cílem bylo informovat poslance a senátory o aktuálním dění v oboru s dopadem na občany ČR − klienty sociální práce, jejich ochranu, ochrana profesního titulu
a pozici sociálního pracovníka v kontextu hodnot sociální práce a profesní etiky. 

Aktuálně se věnujeme strategii konkrétních aktivit spolků v reakci na mimořádnou  situaci  v sociálních službách a  sociální práci na obcích, kde hrozí riziko snižování počtu sociálních pracovníků, a tím pádem ohrožení  klientů, a zhroucení systému sociální práce na obcích
a v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Odsuzujeme způsob financování sociální práce metodou licitování a smlouvání. Sociální práce je službou potřebným a také společnosti, přispívá k sociálnímu smíru.
Investice do této oblasti jsou vysoce ekonomické a způsobují přímé úspory jak na pojistných i nepojistných sociálních dávkách, tak následně do represe v oblasti sociálně patologických jevů. Musí být zájmem vlády ČR, aby podmínky pro výkon sociální práce byly optimální.

Jaké jsou naše nejbližší kroky:

1/ Jednou schůzí to nekončí! Jednáme a připravujeme další jednání se zástupci sociálního výboru poslanecké sněmovny ČR a dalšími politiky.

2/ Bude zaslán otevřený dopis ministryni práce, kterým se připojíme k otevřenému dopisu  Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

3/ Bylo nám doporučeno „ukázat se paní ministryni“. Vzhledem k tomu, že ani MPSV neví, kolik má v ČR sociálních pracovníků, zahajujeme v dalších dnech akci „Hledá se 15 tisíc sociálních pracovníků“.

Potřebujeme vás, vaše názory, návrhy. Otevíráme veřejnou diskusi nad aktuálními tématy v profesi. Využívejte dostupných sítí výše uvedených spolků, nebo nám pište na Facebook.

 

Společnost sociálních pracovníků

Profesní komora sociálních pracovníků

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních služnách

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

 

 

 Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Sociálne služby v SR – konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb
Inspirace Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na Slovensku
O čem se mluví K financování nestátních neziskových organizací


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace