Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

téma

Jaké jsou změny v oblasti prevence a řešení předlužení a co to znamená pro sociální práci?

ilustrační foto

Vydáno před 114 dny

Nejen vlivem covidové krize na současnou společnost, ale i díky vytrvalé snaze zástupců neziskových organizací a některých poslanců dochází v posledních měsících potažmo týdnech k zásadním změnám na poli exekucí, což je i zásadní pro výkon sociální práce a pomoci. K jakým změnám došlo?

Exekuce jsou léta nedílnou součástí práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dotýkají se téměř všech klientů sociálně poradenských služeb a nejen jich. Prolínají se problematikou sociálního vyloučení, ale zároveň do něj často přivádí další běžně fungující občany. Problematika předlužení se týká velké části běžné populace a způsobuje jednotlivcům a zejména jejich rodinám problémy, které mají za následek fatální dopad, byť by se některým z nich dalo předejít, aniž by se vymáhací proces zastavil. Zcela chybí motivační nástroje pro poradenskou činnost z často nevyřešitelné situace pro řady jednotlivců i rodin.

Poslanecká sněmovna minulý měsíc schválila několik zcela zásadních úprav. Ty jsou zejména z pohledu sociální práce a pomoci nadmíru vítané. Tyto změny mohou zásadně pomoci dlužníkům, ale i sociálním pracovníkům a poradcům, kteří se každý den snaží pomáhat oslabeným a ohroženým. 

Zákaz exekučního postižení daňového bonusu na děti je vítanou změnou pro pracující. Ti tak skutečně získají navíc alespoň minimální finanční podporu pro své děti, kterým je daňový bonus určen a nebude tak pro ně zbytečné o tyto úlevy u zaměstnavatele žádat. Jde o prostředky na dítě a pro dítě, které za exekuci rodičů skutečně neodpovídá. Jelikož z nezabavitelné částky, která rodiči zbývá, je často velmi těžké zajistit dětem, byť i základní potřeby. Zároveň uplatnění daňových bonusů na děti, může být pro některé předlužené nezaměstnané, motivací pro nástup do zaměstnání. 

Možnost výběru čtyřnásobku životního minima z exekučně zablokovaného účtu je také pozitivní změnou. Díky zvýšení částky tzv. „záchranného výběru“, pokud veškeré prostředky na život chodí právě na postižený účet, se může v mnoha ohledech snížit momentální dopad exekuce na dlužníka, ale opět zejména na jeho rodinu, pokud v jednu chvíli přijde o veškeré prostředky na živobytí a úhradu základní potřeb pro sebe a své děti.

Úprava exekučních srážek u odstupného bude v mnohém zásadní pro to, aby propuštěný pracovník přestál dobu mezi získáním dalšího příjmu.

Prodej obydlí v exekuční dražbě až u dluhů převyšujících 100 tisíc korun (na jistině) zajistí, že nebudou prováděny dražby nemovitostí pro nízké dluhy, které v minulosti v mnoha případech způsobovaly úplný sociální propad dlužníka. Ten v důsledku toho velmi často přišel i o bydlení. Díky častým prodlevám v postupech jednotlivých exekučních úřadů při ukončování exekuce po dražbě nemovitosti, která byla spojená u jednoho dlužníka se srážkami ze mzdy a blokací účtu, bylo dlužníkovi znemožněno získat náhradní bydlení. Zbývající prostředky nemohly zajistit složení kauce či zaplacení komerčního nájmu. 

Odstranění 30% hranice povinného splacení dluhů v oddlužení i pro starší případy konečně přináší pro velké množství dlužníků vidinu pozitivního konce zadlužení. Nejistota spojená s nátlakem na zvýšení snahy dlužníků bylo pro mnohé dlužníky zásadní bariérou pro využití jediného nástroje na řešení předlužení. Nyní je to dalším motivačním faktorem pro řady předlužených lidí.

V poslední řadě dalším výrazným motivačním prvkem pro poradenskou práci a pomoc je možnost vstupu živnostníků do oddlužení za stejných podmínek jako u ostatních fyzických osob. Jde o zásadní motivaci pro vstup podnikatelů do oddlužení, a tím zajištění jejich plné snahy na plnění svých závazků a snížení využívání šedé podnikatelské ekonomiky. 

Díky všem těmto změnám mají nyní dluhoví poradci, sociální pracovnicí a další pracující s dlužníky v rukou řadu motivačních nástrojů, díky kterým mohou dlužníkovi pomoci lépe a účelněji jeho situaci řešit. Věříme, že v budoucnu se podaří odstranit i zbývající bariéry, které stále ještě přetrvávají při vstupu do oddlužení a budeme mít skutečně kompletní nástroj řešení zadlužení v ČR.

 

Lucie Nemešová a Barbora Halířová,
dluhová poradkyně Institutu prevence a řešení předlužení a Člověka v tísniSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Poslanci v noci na dnešek schválili změny týkající se exekucí a insolvencí
O čem se mluví Stát a prevence předlužování
Akademické články Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Akademické články Sociální pracovník v oblasti komunitní péče o duševní zdraví a jeho potřeby vzdělávání
O čem se mluví Nová data o exekucích zatím nebudou. Exekutorská komora se postavila proti


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace