Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

zpráva

Aliance proti dluhům vítá snížení odměn pro advokáty u menších sporů

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Probační a mediační služba realizuje v rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů financovaného z programu švýcarsko-české spolupráce aktivity Aliance proti dluhům, která vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Pro komplexní řešení situace dlužníků se pak Aliance proti dluhům bude i nadále zasazovat o vytvoření přísnějších pravidel pro vstup na trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, včetně pravidel pro fungování registrů dlužníků a zajištění účtu chráněného před exekucí. Zvláštní pozornost bude věnována vytvoření alternativních forem oddlužení.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. 7. 2014 snížila sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Tuto změnu advokátního tarifu vnímá Aliance pozitivně a očekává i další kroky, které povedou ke snižování nákladů na exekuční řízení a vytvoření přísnějších pravidel na trhu spotřebitelských úvěrů. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací.

Nové advokátní tarify by měly přinést úlevu pro dlužníky ve sporech, kdy věřitelé vymáhají svoji pohledávku formou tzv. formulářové žaloby. Reálné dopady nových tarifů na situaci dlužníků bude Aliance proti dluhům ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které pomáhají dlužníkům s řešením jejich situace, průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

„Změny se projeví nejen u nejčastěji zmiňovaných tzv. bagatelních sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případech, kdy se vymáhaná částka pohybuje od 1.000,- Kč do 2.000,- Kč, dlužník podle nové právní úpravy na nákladech řízení uhradí věřiteli namísto původních 4.719,- Kč pouze 1.089,- Kč" uvedla Jitka Čádová, ředitelka Probační a mediační služby. V exekuci pak dojde ke snížení nákladů oprávněného z částky 3.146,- Kč na částku 484,- Kč.
 
Nové snížení sazeb dopadne rovněž na řízení, jejichž předmětem jsou dluhy až do výše 50.000,- Kč. Podmínkou pro uplatnění nižší sazby je, aby věřitel použil pro své podání ustálený vzor a tento opakovaně využíval v dalších obdobných řízeních. U těchto dluhů by se měla projevit výrazná úspora dlužníka i při výkonu rozhodnutí. Sazba odměny za první dva úkony právní služby totiž byla u výkonu rozhodnutí snížená na 100,- Kč za každý úkon.
 
Snížení sazeb pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem je však pouze prvním pozitivním posunem. Aliance proti dluhům považuje za potřebné dokončit i další kroky. V oblasti náhrady nákladů soudního řízení bychom uvítali schválení sněmovního tisku č. 107 upraveného o připomínky, které se při jeho projednání objevily. Kýženým výsledkem by měla být nulová odměna pro advokáta u vymáhání pohledávek do 10 tis. Kč a naopak možnost náhrady nákladů i při nevyužití jeho služeb. K tomu může např. dojít v případech, když si člověk žalobu sepíše sám, nebo to pro něj udělá občanská poradna.
  
 

-TZ Probační a mediační služba ČR-Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Stát a prevence předlužování
O čem se mluví Zakázka na služby pro Kampaň proti násilí z nenávisti
O čem se mluví MPSV dlouhodobě podporuje sociální podnikání, které pomáhá integrovat znevýhodněné osoby na trh práce
Akademické články Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku
Akademické články Šetření problematiky zadlužování a exekucí v České republice se zaměřením na osoby seniorského věku


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: jedna

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace