Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

publicistika k číslu
2/2017

rozhovor

Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je sociálne laboratórium, ktoré vytvára a overuje inovatívne prístupy sociálnej práce zamerané na skvalitnenie života sociálne vylúčených a prostredníctvom odporúčaní pre štátne orgány sa ich snaží presadzovať do širokej praxe. Rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru.

Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a neostať v situácii obete. Sociálne služby poskytujeme komplexne, inovatívne, invenčne a individuálne, pričom uplatňujeme malé, postupné kroky, ktorými klientov vedieme k podstatným, dlhodobým zmenám. Zvolili sme prístup od kolísky po kariéru. Za najspoľahlivejšiu cestu k integrácii považujeme vzdelanie, preto sa venujeme deťom už od troch rokov a robíme všetko preto, aby nadobudli vzdelanie a s ním sa ľahšie uplatnili v spoločnosti. To je i dôvod našej intenzívnej práce s rodičmi, aj ich vedieme k vzdelávaniu, pomáhame im získať zamestnanie a s pomocou našich mikropôžičiek kvalitnejšie alebo celkom nové, svojpomocne vybudované bývanie. Sme presvedčení, že sociálna práca so sociálne vylúčenými obyvateľmi musí zahŕňať aj aspekty vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnania a finančnej inklúzie, a s ohľadom na ne vytvárať svoje účinné nástroje.

ETP si vybudovalo kontakty s miestnymi, regionálnymi a štátnymi aktérmi, so sponzormi a donormi. Našimi najdôležitejšími partnermi sú mestá a obce, vzdelávacie inštitúcie (školské a predškolské), zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, cirkevné a neziskové organizácie, podnikatelia, korporácie, úrady práce, ministerstvá, Úrad vlády...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v azylovém zařízení při práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?
Inspirace Integrace je hlavně mentální proces, za který neseme odpovědnost my všichni obdobnou měrou
Fakta, dokumenty, legislativa Integrace držitelů mezinárodní ochrany v České republice a Státní integrační program 2016


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: sedm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace