Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
2/2018

expertiza

Prístup k starnutiu z perspektívy integrujúceho konceptu veku – odkaz Lisabonskej konferencie

ilustrační foto

Vydáno před 1 rokem

Významnou platformou medzinárodného diskurzu k otázkam starnutia cyklicky vyúsťujúcou do prijímania zodpovedajúcich opatrení a záväzkov spoločností, regiónov a komunít k využívaniu potenciálu ľudí každého veku, sa v roku 2002 stal  Madridský medzinárodný akčný plán pre starnutie (The Madrid International Plan of Action on Ageing; MIPAA) a z neho vyplývajúca Regionálna implementačná stratégia (The Regional Implementation Strategy; RIS). Po ministerských konferenciách k vyhodnocovaniu MIPAA a RIS v Leóne (2007) a Viedni (2012) sa v rámci ďalšieho päťročného cyklu uskutočnila v dňoch 20.–22. septembra 2017 v portugalskom Lisabone štvrtá ministerská konferencia pod názvom Udržateľná spoločnosť pre ľudí každého veku: realizovanie potenciálu dlhšieho žitia (2017 UNECE Ministerial Conference on Ageing „A Sustaiable Society for All Ages: Realising the potential of living longer“).

Súčasťou trojdňového podujatia bolo aj UNECE Regionálne vedecké fórum zamerané na otázky starnutia (UNECE Regional Research Forum on Ageing), ktorého záverečné odborné stanovisko ovplyvnilo aj znenie záverečnej ministerskej deklarácie (2017 Lisbon Ministerial Declaration, 2017). V stanovisku vedeckého fóra intenzívne zaznievala potreba zmeny paradigmy prístupu k veku v životnom cykle človeka, a to od prístupu založeného na rozdeľujúcej funkcii veku k prístupu založenému na jeho integrujúcej funkcii v živote človeka. Takáto zmena nazerania na vek predstavuje významný impulz aj pre ďalšie smerovanie a rozvoj sociálnej práce ako vedeckej, akademickej a praktickej disciplíny. V krátkosti predstavíme jej podstatu, s následnými príkladmi, ako sa uplatňuje...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Koncept aktívneho starnutia v kľúčových dokumentoch sociálnej politiky
Fakta, dokumenty, legislativa Otazníky okolo případových konferencí
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
Fakta, dokumenty, legislativa Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku a poskytování sociálních služeb
Fakta, dokumenty, legislativa Bydlení chudých aneb právo na přiměřenou životní úroveň


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace