Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
2/2018

expertiza

Koncept aktívneho starnutia v kľúčových dokumentoch sociálnej politiky

ilustrační foto

Vydáno před 339 dny

Úvod

Na zmeny v demografických ukazovateľoch, na ktorých vplyv má najmä rast počtu obyvateľov a zvyšujúci sa priemerný vek obyvateľstva súvisiaci so starnutím populácie, v ostatných rokoch reaguje aj sociálno-politický priestor medzinárodných štruktúr. Vyvoláva to potrebu hľadať riešenia a aplikovať ich na problémy, ktoré tento demografický trend prináša vo väzbe na sociálno-politické opatrenia, účelom ktorých je zabezpečiť nástroje pre otázky staroby, starnutia a kvality života tejto cieľovej skupiny v podobe aktivít zameraných na ich sociálne, ekonomické a kultúrne špecifiká. Cieľom predkladanej sociálno-politickej analýzy je preto identifikácia zvolenej problematiky – konceptu aktívneho starnutia v kľúčových dokumentoch Európskej únieSlovenskej republiky.

Problematika v podobe nových výziev

Populačné starnutie tak predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasahuje všetky sféry fungovania spoločenského života. Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie sú prejavy starnutia slovenskej populácie také evidentné, vývoj vekovej štruktúry obyvateľov poukazuje na zrýchlenie procesu starnutia. Dôchodkový vek dosahujú silné povojnové ročníky a vo veku najvyššej fekundity sú málo početné vekové skupiny narodené v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia. Pre demografický vývoj v Slovenskej republike je charakteristický dlhodobý pokles plodnosti a pôrodnosti (Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020).

Za základ pozitívnej reakcie na demografickú zmenu a nevyhnutnosť na zachovanie solidarity medzi generáciami...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Prístup k starnutiu z perspektívy integrujúceho konceptu veku – odkaz Lisabonskej konferencie
O čem se mluví Prarodiče, rodiče a vnoučata. O emočních, vztahových a komunikačních úskalích
O čem se mluví Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %
Akademické články Sonda do problematiky pracovní integrace pečujících osob s využitím případové studie
Akademické články Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace