Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
2/2019

projekt

Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku

ilustrační foto

Vydáno před 154 dny

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov zamerané na špecifické činnosti nie je na Slovensku doposiaľ koncepčne vyriešené. Za účelom dosiahnutia odbornej a špecializovanej kvalifikácie sociálnych pracovníkov v jej európskom kontexte začala v januári 2019 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, s realizáciou projektu „Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením“. Cieľom projektu bude v období január 2019 – december 2020 zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti, vrátane uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom projektu je zabezpečiť inovatívne a doposiaľ nerealizované vzdelávanie a odborné sprevádzanie sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce a ďalších odborných zamestnancov verejnej správy a neziskových organizácií v oblasti krízovej intervencie, resocializácie a finančnej gramotnosti a tým získanie ich vyšších odborných kompetencií.

Ďalšie vzdelávanie bude orientované na nácvik intervenčných postupov pri práci s občanmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením, na nácvik schopností rozvíjať ich kompetencie sociálneho začlenenia za ich aktívnej účasti.

Pred realizáciou vzdelávania sa uskutoční stretnutie lektorov a odborných pracovníkov projektu s jednotlivcami alebo skupinami ohrozenými diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením formou fokusových skupín. Cieľom je identifikovať vlastné potreby klientov jednotlivých cieľových skupín a ustáliť ich...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike
Akademické články Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning
O čem se mluví Reportáž z konference "Krizová pomoc jako specializace sociální práce"
Akademické články Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania
O čem se mluví Profesionální pomoc je velmi složitá záležitost


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace