Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
2/2019

expertiza

Revízia slovenského etického kódexu

ilustrační foto

Vydáno před 1 rokem

Jeden z výstižných výrokov postmodernej doby znie: „Nie je nič nepotrebnejšie ako včerajšie noviny.“ Nejde tu o popieranie významu dejinných udalostí, ale o potrebu neustáleho reflektovania súčasného diania v spoločnosti. Platí to aj vo svete jednotlivých profesií a akademických disciplín, kde je etický kódex jedným zo zásadných kritérií profesionality. Každý etický kódex je preto časovo limitovaným dokumentom, ktorý vyžaduje systematickú evaluáciu a revíziu. Zodpovednosť zaň nenesú len profesijné asociácie, resp. profesijné komory, ale aj samotní profesionálni pracovníci, ktorým má kódex pomáhať pri eticky citlivom výkone povolania.

Predtým než v septembri 2015 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce prijala nový etický kódex, jeho tvorcovia si uvedomili, že musí ísť o dokument, ktorý bude otvorený k zmene. V jeho závere bolo preto uvedené: „Profesijná rada komory je zodpovedná za pravidelné vyhodnocovanie a revíziu etického kódexu, a to najmenej raz v priebehu troch rokov.“ Cieľom príspevku je predstaviť proces revízie slovenského Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike a jeho zásadné obsahové zmeny, ktoré sa nachádzajú v aktuálnom znení z januára 2019.

Proces revízie kódexu

Revízia Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike z procesného hľadiska prebiehala od marca 2018. Všetkým členom komory a vybraným akademickým pracovníkom špecializujúcim sa na profesijnú etiku bol...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Sociální pracovník jako archetyp postmoderního superhrdiny?
Akademické články Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku
Akademické články Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky
Akademické články Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace