Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
6/2019

téma

Politický a právny rámec problematiky násilia páchaného na ženách v reflexii služieb na podporu žien zažívajúcich násilie

ilustrační foto

Vydáno před 99 dny

Násilie páchané v blízkych vzťahoch, najčastejšie na ženách, je stále aktuálnym problémom aj v podmienkach Slovenska. Nielen preto, že sa jedná o porušovanie ľudských práv a formu diskriminácie žien, ale najmä preto, že hoci miera prevalencie klesá, z odborného hľadiska stále badať nedostatky. Príspevok ponúka prehľad vybraných politík a legislatívnych noriem v kontexte práce so ženami zažívajúcimi násilie, ako aj služieb pre ne vytvorených na území mesta Nitry.

Svetové a európske politiky rodovej rovnosti a boja proti násiliu na ženách

Svetová zdravotnícka organizácia (2017) odhadla, že až 35 % žien, ktoré boli vo vzťahu, zažilo fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho blízkeho partnera.

V septembri 2017 vytvorili Európska únia a Organizácia spojených národov spoločné partnerstvo zamerané na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete, s cieľom zmobilizovať záväzky politických lídrov a prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja najmä v oblasti rodovej rovnosti a v oblasti inkluzívnych a mierových spoločností. Cieľom je ukončiť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách so zameraním sa na tie formy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a prispievajú k rodovým rozdielom na celom svete. Iniciatíva sa nazýva Spotlight. Osobitný dôraz kladie iniciatíva na tichomorský región, v ktorom miera násilia páchaného na ženách presahuje hranicu 60 % (Karibati, Fidži, Šalamúnove ostrovy) (EK ‒ Informačný prehľad, Iniciatíva Spotligt, Brusel, 2019). Pre Latinskú Ameriku (Argentína, Salvádor, Guatemala, Mexiko) je zase nelichotivé prvenstvo v miere vyvražďovania žien...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Zákon o dlouhodobé péči přinese systémovou změnu poskytování sociálních a zdravotnických služeb
Fakta, dokumenty, legislativa Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe
Akademické články Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch
Akademické články Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania
Akademické články Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace