Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

publicistika k číslu
3/2017

expertiza

Výchova ke zdraví a rozvoj zdravotní gramotnosti ve vzdělávání s akcentem na aktivity v akademickém prostředí

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

1. Zdraví, životní styl a zdravotní gramotnost v kontextu výchovy a vzdělávání

Zdraví je hodnotou lidského života, která bývá vnímána jako jedna z nejvýznamnějších, skutečně doceňovanou se stává většinou úměrně s přibývajícím věkem jedince.

Vývoj nahlížení na „zdraví“ se v průběhu let mění jak v odborné, tak i laické veřejnosti. Lze říci, že v současné době dominuje tzv. holistické, neboli celostní pojetí zdraví (event. nemoci), které přistupuje k jedinci jako k osobnosti v bio-psycho-sociálním (event. i spirituálním) kontextu (Čeledová & Čevela, 2010; Raudenská & Javůrková, 2011; Machová, Kubátová et al., 2015 aj.).

Definice zdraví také prodělaly svoji genezi, nicméně nejplošněji užívanou je definice podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO), která říká, že „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (well-being), a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady (infirmity)“. V roce 1978 v Alma-Atě na konferenci WHO pak bylo přijato usnesení, které „zdraví“ označuje za základní lidské právo a dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví formuluje jako celosvětově nejdůležitější společenský cíl, k čemuž je nutná spolupráce mnoha resortů, nejen zdravotnictví, ale také odborů sociálních či ekonomických, včetně resortu vzdělávání (Declaration of Alma-Ata, 1978).

V prostředí České republiky, stejně jako v jiných vyspělých zemích, se setkáváme s nejčastějšími příčinami morbidity a mortality, které jsou vázány na životní styl...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Ve většině vyspělých zemí je méně kuřáků, méně hazardu a méně drog
O čem se mluví Nejtěžší bude změnit myšlení lidí a přesvědčit je, že na jejich zdraví skutečně záleží
Inspirace Firmy potřebují zaměstnance. Dejme jim je
O čem se mluví Školská sociálna práca
O čem se mluví Internetové poradenství v podpoře zdraví osob s postižením a jejich blízkých na příkladu iPoradny.cz v Olomouci


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace