Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2018

profil

Příklady dobré praxe z Domova Korýtko

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

Domov Korýtko, příspěvková organizace statutárního města Ostrava, poskytuje dvě pobytové sociální služby. Služba Domov pro seniory je určena osobám, které dosáhly věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a potřebují podporu v úkonech péče kolem své osoby, přičemž jejich potřeby není možno saturovat v přirozeném sociálním prostředí. Služba Domov se zvláštním režimem je určena lidem od 60t let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, protože mají problémy s pamětí (Alzheimerova choroba; poruchy chování v souvislosti s demencí).

Podpora komunitního života

K uspokojení potřeb seniorů, kteří jsou uživateli služeb Domova, a také za účelem naplnění aktivní úlohy poskytovatele sociálních služeb vůči veřejnosti realizuje Domov Korýtko v letošním roce několik projektů zaměřených na podporu komunitního života. Cílem je vytvářet podmínky ke smysluplnému trávení volného času seniorů, podporovat vzájemná setkávání, navazování a udržování sociálních vazeb. Vlastní předmět projektu je zaměřen vždy na udržení či rehabilitaci dovedností sebeobsluhy v běžných denních činnostech. Témata vychází z přirozených oblastí, které slouží k uspokojování potřeb seniorů. Jedná se o sázení a pěstování rostlin (projekt „Pěstujeme v každém věku“), cvičení jógy (projekt „Aktivní duch ve zdravém těle“) nebo práce s keramikou (projekt „Tvůrčí stáří“). Všechny zmíněné projekty míří na podporu sounáležitosti osob seniorského věku, které žijí v lokalitě Domova, a podporu mezigeneračních vztahů. Společným sázením rostlin a sklízením plodů, kreativním tvořením nebo cvičením Domov vytváří podmínky seniorům k tomu, aby mohli mj. zažívat pocity úspěchu i neúspěchu, tvořit, realizovat se, prožívat emoce a žít.

Vytváření prostoru pro mezigenerační sdílení

Domov Korýtko spolupracuje již od roku 2002 s dobrovolnickými organizacemi. Mnohaleté zkušenosti spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA zúročuje v roce 2018 zahájením systematické spolupráce s Mateřskou školou Výškovická v Ostravě a aktivním zapojením do projektu MOST (Mládež Ostravským Seniorům Týmově). Rozšířením dobrovolnictví do této oblasti se aktivně podporuje a zprostředkovává kontakt seniorů s mládeží a dětmi. Děti z mateřské školy dochází jednou měsíčně za seniory do Domova, kde společně tvoří, zpívají a povídají si. Uživatelky služeb Domova pro seniory na oplátku dochází číst pohádky do mateřské školy.

Otevřenost a dlouhodobá pozitivní zkušenost s dobrovolnictvím směřovala také k přihlášení se k akci Českého rozhlasu Ostrava „Ježíškova vnoučata“ a „Vnoučata na přání“. Díky těmto projektům bylo umožněno konkrétním uživatelům navzdory pokročilému věku například vzlétnout do oblak, oživit vzpomínky návštěvou oblíbených míst či se „jen tak“ setkat a třeba i chvíli společně mlčet s milým výrazně mladším člověkem.

Prospěšnost a seberealizace

Potřeba být prospěšný a realizovat se ve stáří nemizí, a proto klientky Domova reagovaly na nabídku ADRY zapojit se do pletení chobotniček pro nedonošené děti. Pro mnohé to byla výzva, neboť malá oka a přesný návod vyžadovaly přípravu, chuť a odvahu. V současné době pletou pro malá miminka chobotničky, jejichž chapadla připomínají dětem pupečník. Cítí se s nimi bezpečněji a mají pozitivní vliv na jejich další vývoj. Chobotničky z lásky jsou důkazem, že stáří je nejen nositelem pozitivních hodnot, ale také hodnoty vytváří.

Úloha poskytovatele pobytových služeb

Zmíněné aktivity by nebylo možno realizovat bez podpory dalších subjektů (krajský úřad – Moravskoslezský kraj, ČSOB, ADRA, apod.), ale především bez nadšení, pečlivé přípravy, systematické a zodpovědné práce zaměstnanců Domova. Těm patří veliký dík za čas, trpělivost, odhodlání a vytrvalost.

Otevřenost poskytovatelů sociálních služeb vůči obdobným aktivitám by měla být přirozenou součástí jejich působení ve veřejném životě. S důrazem na osvětu veřejnosti bychom měli aktivně hledat odpovědi na následující otázky: Známe potřeby seniorů? Rozumíme jim? Víme, jaké hodnoty v sobě stáří skrývá? Umíme s těmito hodnotami zacházet? A jaké vytváříme podmínky pro vlastní kvalitní život ve stáří?

Kristýna Slaná,
vedoucí úseku odborných sociálních služeb,
Domov Korýtko, p. o.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Fakta, dokumenty, legislativa Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu
O čem se mluví Senioři jako snadné oběti. Nejčastěji čelí krádežím a podvodům
O čem se mluví Prarodiče, rodiče a vnoučata. O emočních, vztahových a komunikačních úskalích
O čem se mluví Povinnost, nebo práce z lásky? Neformální péče v ČR


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace