Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2016

profil

Tremedias: zaměřujeme se na práci s rodinou

ilustrační foto

Vydáno před 3 lety

Nezisková organizace Tremedias je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která se zaměřuje na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavními oblastmi činnosti organizace je poskytování rodinných mediací, supervizí a facilitací v oblasti pomáhajících profesí. Základna působení je v Třebíči, kde v roce 2008 organizace začínala, ale dnes působí už celorepublikově.

Projekty, které Tremedias navrhuje a realizuje, usilují o podporu společenské a pracovní integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Nově také organizace vykonává sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ Kraje Vysočina.  V této oblasti poskytuje odborné poradenství pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně ohroženy nebo se potýkají se sociálním vyloučením.  V rámci jejich podpory spolupracují se státními i nestátními orgány.

Pro práci s rodinami využívají pracovníci organizace často mediaci, která je efektivní metodou vyjednávání a řešení sporů. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora jejích členů.

Supervize, kterou Tremedias nabízí, mohou využít jednotlivci, týmy či organizace a státní i nestátní zařízení. Významně rozvíjí sebereflexi vedoucí k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti. Přispívá tak k rozvoji kvality organizací a jejich služeb. Důraz je kladen na aktivaci vlastního potenciálu pomáhajících pracovníků v bezpečném a tvořivém prostředí.

Tremedias poskytuje supervizi odbornou (případovou), individuální nebo skupinovou a supervizi řízení.

Kromě mediace, facilitace, supervize a odborného poradenství realizuje Tremedias také vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí. V rámci vzdělávání pokrývá mnoho témat například z oblastí psychoterapie, koučování, krizové intervence, případové konference apod.

Pole působnosti organizace Tremedias je široké, avšak stěžejní profilací je práce s rodinou. Projektové aktivity sledují trendy přímé práce s jednotlivcem i rodinou a zavádí nové metody a nástroje. Kromě případových konferencí, které se v posledních letech celorepublikově těší velké popularitě, nyní realizuje Tremedias na Vysočině také rodinné kruhy.

Tereza VlčkováSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Rodinné kruhy na Vysočině
O čem se mluví Probace a mediace. Možnosti řešení trestných činů
O čem se mluví Co dělat s ochranou dětí v ČR
Inspirace Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí
Fakta, dokumenty, legislativa Otazníky okolo případových konferencí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: čtyři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace