Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2017

profil

Program celostného manažmentu pomoci osobám so závislosťou

ilustrační foto

Vydáno před 349 dny

Osoby nad/užívajúce psychoaktívne látky a osoby s látkovými a nelátkovými závislosťami tvoria špecifickú cieľovú skupinu sociálnej práce. Táto klientela osobitne vyžaduje pomoc v kontexte zásahov na individuálnej a rovnako environmentálnej úrovni (v rôznych systémoch), ak je intervenčným cieľom efektívna pomoc smerom k minimalizácii poškodení v dôsledku patologického správania, k dosiahnutiu abstinencie, resp. celkovo k ozdraveniu sociálneho fungovania v celom spektre jeho narušení v dôsledku dlhodobo sa zhoršujúcej životnej situácie osoby nad/užívajúcej psychoaktívne látky, príp. s látkovou či nelátkovou závislosťou, a jej okolia.

Hoci vyššie uvedené sa javí ako jednoznačný a praxou overený fakt, v praxi práve princíp komplexnosti a integrovaného prístupu s dôrazom na reflexiu ekosociálnych faktorov často absentuje, príp. je síce postulovaný verbálne, nie však fakticky.

V súčasnosti je na Slovensku poskytovaná danej cieľovej skupine najmä ústavná a ambulantná pomoc v rámci rezortu zdravotníctva (ambulancie všeobecného psychiatra, príp. so zameraním na medicínu drogových závislostí, všeobecné alebo špecializované nemocnice) a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ambulantnými sociálnymi službami (zvlášť nízkoprahovo nastavenými, s využitím krízovej intervencie a sociálneho poradenstva) a opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pobytovom zariadení (konkrétne resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých). Špecifická pomoc, hlavne v následnej starostlivosti, je samozrejme poskytovaná...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Online závislosti
Akademické články Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci
O čem se mluví Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?
O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnostDiskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace