Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2017

profil

Program celostného manažmentu pomoci osobám so závislosťou

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

Osoby nad/užívajúce psychoaktívne látky a osoby s látkovými a nelátkovými závislosťami tvoria špecifickú cieľovú skupinu sociálnej práce. Táto klientela osobitne vyžaduje pomoc v kontexte zásahov na individuálnej a rovnako environmentálnej úrovni (v rôznych systémoch), ak je intervenčným cieľom efektívna pomoc smerom k minimalizácii poškodení v dôsledku patologického správania, k dosiahnutiu abstinencie, resp. celkovo k ozdraveniu sociálneho fungovania v celom spektre jeho narušení v dôsledku dlhodobo sa zhoršujúcej životnej situácie osoby nad/užívajúcej psychoaktívne látky, príp. s látkovou či nelátkovou závislosťou, a jej okolia.

Hoci vyššie uvedené sa javí ako jednoznačný a praxou overený fakt, v praxi práve princíp komplexnosti a integrovaného prístupu s dôrazom na reflexiu ekosociálnych faktorov často absentuje, príp. je síce postulovaný verbálne, nie však fakticky.

V súčasnosti je na Slovensku poskytovaná danej cieľovej skupine najmä ústavná a ambulantná pomoc v rámci rezortu zdravotníctva (ambulancie všeobecného psychiatra, príp. so zameraním na medicínu drogových závislostí, všeobecné alebo špecializované nemocnice) a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ambulantnými sociálnymi službami (zvlášť nízkoprahovo nastavenými, s využitím krízovej intervencie a sociálneho poradenstva) a opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pobytovom zariadení (konkrétne resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých). Špecifická pomoc, hlavne v následnej starostlivosti, je samozrejme poskytovaná...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Online závislosti
Akademické články Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci
O čem se mluví Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?
O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace