Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová

Probace a mediace. Možnosti řešení trestných činů

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Praha, Portál, 2010.

Publikace Probace a mediace je dílem skupiny autorů, kterých se tato tematika dotýká opravdu intenzívně. Pavel Štern je ředitel Probační a mediační služby, Lenka Ouředníčková a Dagmar Doubravová stály také u zrodu probace a mediace v České republice a i spoustu ostatních autorů této knihy jsou lidé spjatí s tímto institutem již několik let. Na samotné knize tak jde již od začátku znát, že ji píší lidé z praxe. Kniha je protkaná mnoha kasuistikami, které deklarují konkrétní podobu jednotlivých možností řešení trestných činů. Čtenáři tak poskytují nejen zajímavé a poutavé čtení obsahující životní příběhy mnoha klientů, ale také náhled do teoretických a ideologických východisek tohoto institutu.

Kniha je velmi konzistentně a logicky členěna. Na začátku představuje jak samotný vývoj a společenský kontext probace a mediace v České republice, tak také její mezinárodní kontext. Jak se vyvíjela, jakým způsobem je realizovaná v zahraničí a jaké trendy jí v současné době vévodí. V tomto případě se nejedná o rozsáhlé čtení, ale jde opravdu jen o krátký exkurz do otázky historie a mezinárodních souvislostí, který jistě čtenáři, kteří si nelibují v obsáhlé historii, ocení. Třetí kapitola je zaměřena na restorativní justici a její programy. Ve stručnosti autor představuje myšlenkovou základnu tohoto přístupu, historii a hlavně principy, na kterých jsou založeny všechny její programy, kterým se podrobně věnují následující kapitoly.

Kapitola čtyři s názvem Probační a mediační činnosti je nejobsáhlejší částí celé knihy a představuje jednotlivé činnosti realizované v rámci probace a mediace. Mezi tyto činnosti v rámci mediačních činností patří samotná mediace mezi obětí a pachatelem a jiné činnosti směřující k urovnání konfliktu (např. zpráva o spolupráci s klientem). Obzvláště mediace je v současné době novou možností řešení konfliktů, a to nejen v rámci trestné činnosti. Čtenář se zde dozví, co předchází samotné mediaci a za jakých podmínek je realizována. Případ dvou mladých mužů, kteří se dopustili vandalismu ve svém městě, je zde konkrétním příkladem, který jasně představuje průběh takové mediace i její základní účel a smysl. Další úsek o probačních činnostech pak prezentuje probační dohled, obecně prospěšné práce, parole a hodnocení potřeb a rizik. Většina kapitol obsahuje definici dané oblasti, roli pracovníka, specifika dané činnosti, trestněprávní kontext, rizika a příležitosti, vztah k orgánům činným v trestním řízení a ke komunitě. Zároveň jsou doprovázeny dalšími příklady konkrétních uplatnění těchto činností u jednotlivých klientů, které tak čtenáři dokreslují představu o probaci a mediaci v každodenní realitě. Tím tato kniha, podle mého názoru, předkládá jasnější obraz probace i mediace i lidem, kteří se s ní ještě nikdy nedostali do užšího kontaktu.

Poslední dvě kapitoly uvádějí další možnosti a činnosti realizované v rámci probace a mediace, které je doplňují či rozšiřují. Řeč je zde o nových alternativních trestech, jako je trest domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a společenské akce a parolové rady. Představeny jsou také možnosti nevládního a neziskového sektoru na tomto poli, čtenáři jsou seznámeni se službou Mentor, s otázkou předluženosti a také s prací s oběťmi trestných činů.

Celá kniha je psána velmi srozumitelným jazykem a svou jasnou a konzistentní strukturou, přesto, že je psána mnoha autory, je opravdu přehledným materiálem o probaci a mediaci. Může se tak stát velmi užitečnou publikací nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro běžnou populaci v momentě, kdy se tato oblast pro ni stane aktuální a bude potřebovat se v ní zorientovat. Jistě také studenti ocení její jasnou strukturu a čtivost. Kniha zároveň předkládá všechny podstatné informace od ideologických myšlenek, na kterých je probace a mediace postavena, přes jasné definování, vymezení a popsání klíčových pojmů a okolností až po konkrétní příklady.

Petra VašíčkováSdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Tremedias: zaměřujeme se na práci s rodinou
Inspirace Bezdetné manželstvá a prázdne hniezdo
O čem se mluví Co dělat s ochranou dětí v ČR
Akademické články Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Fakta, dokumenty, legislativa Jak pracovat s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody? Příklad z praxe


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace