Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Lubomír Mlčoch

Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Praha: Karolinum, 2014.

Pozornosti sociálních pracovníků, sociologů, politologů, politiků, studentů oboru sociální politika či ekonomie by neměla uniknout kniha Lubomíra Mlčocha. Je totiž první knihou, která na rodinu nahlíží z ekonomického hlediska a ekonomické teze slavných ekonomů kombinuje s pohledem sociologů (Možný, Rabušic), sociálních politiků (Sirovátka), demografů (Kocourková), programových dokumentů Evropské unie či encyklikami papežů.

Je zajímavé se dočíst, jak se tyto pohledy navzájem doplňují a shodují v jednom – postmoderní společnost, která je postavena na ryzím individualismu, tvrdě poznamenala rodinné soužití. Rodinu už je velmi obtížné definovat vzhledem k tomu, že existuje mnoho variant tolerovaného rodinného soužití. Všichni nevnímají rodinu jako celek, ale zaměřují se na její členy a podle toho se posuzují i nároky rodin v sociálním systému.

Podle ekonomů se členové rodiny chovají jako spotřebitelé, porovnávají své výdělky s ostatními, podle nich také určují svou spotřebu. Nenasytný trh ale prostřednictvím reklamy jejich spotřebu zvyšuje, tlačí na nákup luxusního zboží, které prezentují VIP celebrity a na jehož zakoupení nabízí rodinám zadlužení se. Dalším důležitým poznatkem z ekonomických pasáží je myšlenka, kterou už ve svých dílech prezentuje několik let např. Jan Keller. Výdělky střední třídy už několik let stagnují, zatímco platy manažerů stoupají a zvyšují se tak sociální rozdíly. Střední třídy ale mají nejisté postavení, žijí v neustálé obavě o ztrátu zaměstnání a zdroje výdělku. Kvůli udržení místa stále více pracují a nemají tak čas na výchovu dětí (vydělané peníze investují do nákupu chův (které často pocházejí z chudých zemí a legalita jejich pobytu může být sporná), mateřských škol, jeslí, drahých dárků pro děti, což ale nemůže nikdy dětem nahradit citovou vazbu k rodičům; důsledkem pak může být problémové chování dětí v podobě kriminality, vandalismu atd.). Dalším dopadem je vzdání se dítěte u velmi kvalifikovaných žen, které dávají přednost kariéře a porodnost je vázána na skupiny s nižším (nízkým) socioekonomickým statusem, o kterých autor jednoznačně tvrdí, že „žijí z přídavků na děti“.

Autor v této myšlence dále pokračuje a uvádí, že systém sociálního zabezpečení umožnil existenci neúplných rodin, existenci nefunkčních rodin. Tím, kdo prohrává, je ale DÍTĚ. Dále autor tvrdí, že v současném sociálním systému rodiny s dětmi prohrávají, protože jejich ekonomické zatížení výchovou dětí je hodně stahuje ke dnu, navíc jim neumožňuje být flexibilními podle požadavků trhu práce. Tohle všechno vede k tomu, že rodina (pokud vznikne) velmi zvažuje pořízení si dítěte, které se pro ni stává investicí s nejistou dobou návratnosti. Proto se většina bohatých zemí potýká s problémem nízké porodnosti, která už nestačí na přirozenou obnovu populace (tu táhne příchod cizinců). Důsledkem je pak stárnutí populace a další tápání vlád v řešení důchodové reformy. Dalším navazujícím problémem je rostoucí chudoba a klesající úroveň vzdělanosti.

Zajímavou částí práce je analýza několika evropských rodinných politik. Je s podivem, že většina zemí už sahá k opatřením, která budou podporovat pouze úplné funkční rodiny. Podle autora jedinou zemí, která rodinu podporuje (byť se i tam nějaké nedostatky najdou), je Francie.

Možná pro někoho bude text obtížnější ke čtení, neboť místy autor myšlenku nakousne a nedokončí. Obohacením textu mohou být popisky osobních zkušeností autora. Každopádně patří tato kniha k důležitým pramenům sociální práce a politiky.

Jana Šimečková,
VOŠ sociální Prachatice a
Teologická fakulta
JČU v Českých Budějovicích


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
Akademické články The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals
Akademické články Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky
Akademické články Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
O čem se mluví Reflexe praxe: Nás zajímá příběh


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace