Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Lucie Vidovićová a kol.

Stáří ve městě, město v životě seniorů

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Brno: Sociologické nakladatelství a Masarykova univerzita, 2013.

Do rukou se nám dostává nová, zajímavá publikace zbývající se problematikou seniorů a jejich života ve městě. Kniha nám přináší demografický pohled na individuální oblast života seniorů ve městě, jejich vlastníma očima, nikoliv pohledem zvenku. Zajímá se o názory, problémy a postřehy seniorů. Konkrétně se jedná o okruhy bydlení, sousedských vztahů, mobilitou  prostředí ve městě, aktivitami seniorů, kterým se věnují v rámci městského prostředí, proměnami města během života jedince, prostorovým ageismem, do něhož je možné dosadit diskriminační praktiky v bydlení. Důsledkem prostorového ageismu může být věková exkluze. V poslední kapitole si autorky kladou otázku, zda jsou města přátelská k vyššímu věku. Jsou česká města „age-friendly“?

Kniha se pomyslně skládá ze dvou částí, v první části autorky pracují se základními pojmy, které se objevují v celé knize a detailně je rozebírají. Kapitoly vysvětlují, co patří do městského prostoru a jak navazuje na stárnutí. Jak prostor a město se váže na environmentální gerontologii.

Druhá část je složena z výsledků kvalitativního a kvantitativního výzkumu, které autorky provedly. Jedná se o podrobné dotazníkové šetření a rozhovory s jednotlivými aktéry výzkumu, tedy seniory. Dotazníkové šetření bylo rozděleno do několika etap a rozvrženo podle tzv. kvótního výběru. Kvalitativní výzkum byl také rozdělen do několika etap, přičemž se užívala metoda sběru rozhovor v tzv. ohniskové skupině, hloubkový individuální rozhovor a hloubkový nestrukturovaný rozhovor. Jednotlivé rozhovory byly nahrány a dále přepsány a vyhodnoceny. Autorky některé přepisy zahrnuly pod jednotlivé kapitoly, tudíž dobře dokreslují situaci.

Výzkum byl proveden ve čtrnácti velkých městech, jako jsou Praha, Brno, Liberec a další…, kdy jednotlivé výsledky byly mezi sebou porovnány. Výsledky šetření jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách, a to formou psaného textu nebo pomocí grafů a tabulek.

Kniha je určena pro sociální pracovníky, sociology, gerontology, urbanisty, studenty a dalším, kteří se zajímají o problematiku stáří a života seniorů ve městě.

Kladně hodnotím na knize podrobně propracovaný kvalitativní a kvantitativní výzkum, který je kvalitně připraven a také vyhodnocen. Práce obsahuje řadu tabulek a grafů dokreslujících výsledky šetření. Každá kapitola je velice rozsáhlá, proto velmi oceňuji shrnutí jejího obsahu na každém konci oddílu, protože pomáhá člověku se lépe zorientovat a také se vrátit při zpětném čtení. Oceňuji v příloze přiloženou studii ze zahraničí, konkrétně z Kanady (studie byla vytvořena v částích Montrealu), obsahuje řadu společných náhledů na problematiku města jako u českých seniorů, ačkoliv se jedná o odlišnou multietnickou kulturu se svým specifickým kulturním zázemím.

Již několik let pracuji jako sociální pracovnice pracující se seniory, našla jsem v knize řadu postřehů pro svou praxi. Konkrétně bych uvedla kapitoly zabývající se vztahy mezi sousedy, snahou si pomoci mezi sebou navzájem. Též mě zaujalo oddělení pomoci si s drobným nákupem mezi osobami a odvozem na chalupu, kdy drobný nákup je možné brát jako drobnou pomoc, která je vhodná, ale odvoz na chalupu je nepatřičný.

Rovněž mne zaujal v kapitole „Mobilita v urbánním prostoru“ postřeh o rozdílném trávení času mimo domov a orientaci v prostoru mezi muži a ženami. Šetření také ukazuje na problematiku kriminality nebo výše nájemného v domech či bytech. Výsledky mohou být nápomocné pro představitele měst a obcí, kteří se zabývají architekturou prostoru mající za úkol například rozmístění veřejného osvětlení, laviček, ale i veřejných WC.

Negativně hodnotím obtížnější orientaci v textu v prvních dvou kapitolách. Myslím tím odkazování na domácí či zahraniční studie, odkazy jsou totiž uvedeny za každým souvětím, a tudíž čtenáře ruší při četbě.

Publikaci bych doporučila k přečtení sociálním pracovníkům, kteří se zabývají problematikou seniorů. Některé výsledky plynoucí z výzkumu nejsou příliš překvapující, přesto si myslím, že nás mohou utvrzovat, že senioři mají svá velká trápení, která je potřeba řešit. Výsledky šetření jsou seskupeny z celé České republiky, tudíž dokládají celospolečenskou validitu.

Jana Charvátová,
sociální pracovnice
Židovská obec v Praze


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Fenomén stáří
Akademické články Potřebnost volnočasového centra pro seniory a možnosti využití seniorů jako dobrovolníků: Průzkum ve městě Jihlava
O čem se mluví Senioři jako snadné oběti. Nejčastěji čelí krádežím a podvodům
Akademické články Spirituální potřeby seniorů v sociální péči
Fakta, dokumenty, legislativa Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: sedm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace