Individuální plánování v praxi

Individuální plánování v praxi

Terénní služby sociální péče, tedy zejména pečovatelská služba a osobní asistence, patří k tzv. službám první linie, neboť zpravidla jejich prostřednictvím...
Když má služba špatnou pověst

Když má služba špatnou pověst

Kontaktní centrum Progressive pro osoby ohrožené závislostí bylo založeno v Praze v roce 2006 a je registrovanou sociální službou poskytující adiktologickou...
Etická dilemata sociálních pracovnic a pracovníků

Etická dilemata sociálních pracovnic a pracovníků

V tomto příspěvku bych chtěl sdílet své zkušenosti získané v rámci výkonu sociální práce na obecním úřadu, resp. magistrátu. Chtěl bych sdílet, co...
Čtyři základní ctnosti v praxi sociální pracovnice ROZKOŠE bez RIZIKA

Čtyři základní ctnosti v praxi sociální pracovnice ROZKOŠE bez RIZIKA

Píše se rok 1990 a v oblasti prostituce dochází v České republice značný rozvoj, otevírají se noční kluby a vzniká pouliční scéna,...