Veřejně prospěšné práce jako odrazový můstek na pracovní trh? Výzvy a potřeby spojené s týmovým vedením dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Veřejně prospěšné práce jako odrazový můstek na pracovní trh? Výzvy a potřeby spojené s týmovým vedením dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Institut veřejně prospěšných prací (VPP) existuje v ČR od 90. let 20. století, přičemž jeho současná podoba je založena na Zákoně...
Recenze knihy: Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já.

Recenze knihy: Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já.

Recenze knihy: Ellen Forney. Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já. Praha: Portál, 2020. „Jaké to je, když se zblázníte? Ellen Forney...
Studentské předplatné i bez ISICu

Studentské předplatné i bez ISICu

Nově je možné studentské předplatné zakoupit i bez kartičky ISIC – stačí mít platné potvrzení o studiu. Takovouto objednávku zašlete...
Jaké potřeby mají příbuzenští pěstouni?

Jaké potřeby mají příbuzenští pěstouni?

Pěstounská péče (dále PP) tvoří společně s pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD) a osvojením základní kameny snahy státu a společnosti...