Číslo 2/2012 je již v distribuci

Aktuální číslo zaměřené na sociální práci s pachateli trestných činů je v distribuci.

V publicistické části naleznete například komentář Lenky Ouředníčkové o významu zaměstnání pro úspěšnou resocializaci, reflexi fungování o penitenciární sociální péče před odsouzeným na svobodu, rozhovor s vrchním radou Generálního ředitelství Vězeňské služby Martinem Kocandou nebo profil historické osobnosti Elisabeth Fry. V čísle 2/2012 představujeme také organizace věnující se sociální práci s pachateli trestných činů (a nebo i s jejich rodinami), je to občanské sdružení Za branou, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Probační a mediační službu a Mezinárodní vězeňské společenství

Nechybí ani akademické statě – Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu tresu odnětí svobody (Igor Hendrych), Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii – praktické implikácie (Martin Lulei), Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem (Libor Musil, Renáta Talašová), Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží (Monika Punová), Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny (Anna Jílková), Význam a využití vize v praxi manažerů sociálních služeb (Leoš Zatloukal) a Sociální práce jako nová tržní příležitost? (Věra Holasová).

Celý obsah čísla 2/2012 je k nahlédnutí na odkazu zde.

Podívejte se i na další připravovaná témata! Budeme se těšit i na Vaše příspěvky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.