Obrázek k úmrtí docenta Oldřicha Matouška

Opustil nás docent Oldřich Matoušek

Text původně publikován Asociací vzdělavatelů v sociální práci.

Foto: archiv Oldřicha Matouška; publikována v Deníku N.

S hlubokým zármutkem oznamujeme odborné veřejnosti, že naše řady opustil pan docent Oldřich Matoušek, který byl s Katedrou sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neodmyslitelně spjat od roku 1991, kdy jí spoluzakládal a pak i dlouhá léta vedl. Obor sociální práce ztrácí nejen předního česko-slovenského odborníka, který neúnavně pracoval na vytvoření základních učebnic, monografií a encyklopedie sociální práce, ale i vizionáře, inovátora a nadšence, pedagoga, mentora, vzácného kolegu a drahého přítele.

V posledních letech se docent Matoušek intenzivně výzkumně i publikačně zabýval tématem profesionalizace sociální práce a inovace ve vzdělávání sociálních pracovníků. Úzce spolupracoval s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a různými dalšími institucemi a organizacemi se záměrem přispět ke zvýšení kvality sociální práce.

Zanechal nám obsáhlý odkaz – mimo jiné několik konkrétních tvůrčích, výzkumných i pedagogických plánů, které bychom měli dále realizovat ve prospěch rozvoje sociální práce.

Čest jeho památce!