Prodloužili jsme příjem akademických textů do čísla 2/2023 – Moudrost praxe sociální práce

Do tohoto čísla můžete svým akademickým textem přispět až do 15. 8. 2022!

Jak u sociálních pracovníků a pracovnic vzniká dovednost vykonávat moudrá, „dobrá či správná“ rozhodnutí a vytvářet prostor pro uvážení přijetí těchto rozhodnutí ? Záměrem čísla 2/2023 Moudrost praxe sociální práce je reflektovat otázky vztažené k moudrosti praxe.

Akademické texty posílejte do 15. 8. 2022 na akademik@socialniprace.cz.