Zveřejnili jsme přednášky Libora Musila

Ve spolupráci s katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU jsme zaznamenali dvě zajímavé přednášky profesora Libora Musila. Jde o přednášku Postzdněmoderní institucionalizace oboru a výzvy pro vzdělávání  v sociální práci, kterou Libor Musil prezentoval poprvé studentům doktorandského studia sociální práce na FSS MU a podruhé vyučujícím sociální práce. V první přednášce pro doktorandy se zaměřil zejména na institucionalizaci oboru sociální práce. Tématem druhé přednášky byly především výzvy pro vzdělávání v sociální práci.

Obě přednášky a s nimi spojené diskuse můžete sledovat online na našem webu v záložce „vzdělávání“ – „přednášky online„.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.