adaptace

Cílem článku je zjistit, jak je tzv. adaptační doba upravena v krajských metodikách k pěstounské péči v Královéhradeckém kraji, jak je ve stejné lokalitě zacházení s adaptační dobou reflektováno z perspektivy pracovníků organizací doprovázejících pěstouny a pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jak je vymezena v zákonech a celorepublikových metodikách, jak je teoreticky diskutována v české odborné literatuře sociální práce a v zahraniční odborné literatuře, a v závěru dát tato zjištění do souvislosti s národními a mezinárodními dokumenty vztahujícími se k právům dětí.Zobrazit text

Demographic aging of population brings a range of threats, which can acquire the character of a life crisis primarily in the elderly. These threats include limitation or loss of self-sufficiency. Illness and limitations of self-sufficiency often requires hospitalization of a senior, to provide him/her with geriatric care. But this is also a social event requiring the presence of a social worker.Zobrazit text