akademická esej

Autori diskutujú a poskytujú základné informácie o akademických esejách, ich kontexte a štruktúre
v sociálnej práci. Zameriavajú sa na základné princípy použitia tohto formátu v akademickom písaní viac ako iné najčastejšie používané metódy (seminárne práce a atď.) Príspevok tiež poukazuje na hlavné body pri hodnotení a vypracovaní kvalitnej eseje.Zobrazit text