akceptace zpětné vazby

Stať je věnována otázce: „Jak a v čem je možné pomocí sebevýzkumu překonávat realizační obtíže využití výzkumu při řešení problémů práce s klienty?“ Autoři formulují metodické principy „sebevýzkumu“ (způsobu řešení problémů práce s klientem pomocí výzkumu vlastní praxe) a zdůvodňují je potřebou zvládat negativní působení spolupráce sociálních pracovníků s externím výzkumníkem v kontextu „akčního výzkumu“. Na otázky o očekávaných přínosech aplikace metodických principů sebevýzkumu odpovídají pomocí případové studie Sebezkoumání probační pracovnice.Zobrazit text