diskurs

Předkládaná stať odpovídá na otázku: Jaké sociální konstrukce vztahu profesionálního diskursu a diskursu spirituality v sociální práci je možné najít v současné odborné literatuře? Nejprve v textu definuji Geeho kategorie, pomocí nichž analyzuji konstrukce vztahu diskursů, následně základně vymezím profesionální a spirituální diskurs v kontextu sociální práce. Výstupy analytické části jsou založeny na diskursivní analýze vybraných odborných textů. Zobrazit text

Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality
v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast,
na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. Zobrazit text