etická teorie

Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí
z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního
pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy.
Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu
z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce?Zobrazit text

Článek se zaměřuje na problém etického vzdělávání v sociální práci. V rámci kritiky textu M. Nečasové, Z. Dohnalové a R. Talašové „Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce“ (in Sociální práce / Sociálna práca 3/2010) zkoumá především 1. obecnou povahu etické teorie, zejména v návaznosti na sociální práci (v úvahu bereme stejné teorie jako autorky kritizovaného článku: deontologii, utilitarismus a etiku péče), a dále 2. přiměřenou aplikaci těchto teorií v praxi sociální práce.Zobrazit text