finanční prostředky

Organizace sociálních služeb v České republice se mohou potýkat s nedostatkem finančních
prostředků, což může zásadním způsobem ovlivnit jejich fungování i životy jejich klientů. Cílem
našeho příspěvku bylo zjistit, jaké strategie využívají organizace poskytující sociální služby při
poklesu finančních prostředků, pokusit se zohlednit důsledky těchto strategií pro klienty organizací
a interpretovat nalezené strategie z pohledu „kritické sociální práce“. Zobrazit text