harm reduction

Článek se zaměřuje na zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají drogy, pohledem lidí s vlastní zkušeností a expertů. Cílem je zodpovědět otázku: Jaká je zkušenost s participací u různých aktérů programů, které zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s užíváním drog? Zobrazit text